První se jmenuje Blansko včera a dnes. Čtenáři si v publikaci prohlédnou nejznámější městské památky a místa ve dvou pohledech. Je jich bezmála šedesát. Danou lokalitu nejdříve přiblíží historická pohlednice a k ní je přiřazen snímek ze současnosti vyfotografovaný ze stejného úhlu.

Doprovodné texty napsali Pavel Svoboda a Martina Hejčová. „Regionální historie a literatura je moje hobby. Nabídku města na sepsání historických komentářů jsem proto rád přijal. Jsem sice historik samouk, ale mám rozsáhlou sbírku regionální literatury. Informace čerpám z historických publikací, z kronik, dobového tisku i dotazováním pamětníků,“ uvedl na webu města blanenský galerista Pavel Svoboda.

Velká část historických fotografií, které jsou v knize použity, pochází z archivu Milana Sýkory. Druhou knihou je pak sborník k 880. výročí kostela sv. Martina. Jmenuje se Kostel sv. Martina v Blansku (1140–2020). Vyšla jako osmí díl městské historické edice ZDíK (Zajímavosti dějin krasu).

Sborník obsahuje odborné i populárně-naučné texty jedenácti autorů, kteří se věnují historii a stavebnímu vývoji kostela. A také výsledkům georadarového průzkumu nebo památným nápisům v kostele a jeho okolí. „Nemohli jsme samozřejmě opomenout život a dílo olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka a svatého Martina, kteří jsou s naším kostelem neodmyslitelně spojeni,“ uvedl blanenský farář Jiří Kaňa. Obě publikace si mohou zájemci koupit v blanenské informační kanceláři Blanka.