V jílovitém podloží narazili na soustavu pěti jímek s dřevěnou konstrukcí, které skrývaly zvířecí kosti a zejména velké množství středověkých keramických střepů a dvě zcela zachovalé nádoby: zdobený keramický hrnec o výšce 12 centimetrů a džbánek vysoký 17 centimetrů. Archeolog Petr Jenč z Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě nádoby datoval do první poloviny 14. století. Nálezy a odebrané vzorky zemin z jímek nyní podrobí dalšímu detailnímu zkoumání v laboratořích.

„Nálezy se tak dostáváme do nejstaršího období existence středověkého města. Byly pro nás velmi příjemným překvapením. Přestože stopy osídlení v historickém centru Lípy jsou známy i z průběhu 13. století, tak zatím tento předměstský horizont z výzkumu pod Jiráskovým divadlem nemůžeme potvrdit,“ uvedl archeolog Jenč.

Záchranný průzkum proběhl v závěru loňského roku v budově s vchodem z Panské uličky, postupně se v souvislosti s pokračujícími stavebními pracemi v areálu divadla přesune ještě směrem k bývalému opevnění města a nynější Jiráskově ulici. I tam se dají čekávat zajímavé objevy.

Podle Jenče zajišťují archeologové během stavby jen výzkum ohroženého území, stavbaře neomezují a dosažené výsledky z této první etapy jsou odměnou. „O středověké zástavbě v tomto prostoru města jsme po archeologické stránce neměli prakticky žádné informace,“ poznamenal Jenč.

Aktuálně badatelé z jímek odebrali části ohrožené stavbou a zbytek kvůli ochraně zakryli geotextilií. „Budou tak zachovány příštím generacím. Velmi zajímavé je, že obsah jímek nám neposkytl průkazně novověké artefakty. Konstrukce jímek i nálezy jsou ve vlhké zemině perfektně zakonzervovány včetně pěkně dochovaných dřev v podobě kulatiny, trámků či prken,“ komentoval archeolog. Zároveň soudí, že nejspíše nešlo o jímky fekální.

S provedením parazitologické analýzy se jim už nabídli odborníci z Přírodovědecké fakulty MU v Brně. Výplně jímek čeká rovněž geochemická analýza. Proběhne také určení nalezených zvířecích kostí, rostlinných pylů a zbytků dřev. Chystá se i dendrochronologické datování dřevěných konstrukcí. V laboratořích specialistů pak vědci mohou zjistit více o přírodním prostředí středověkého města, co v blízkém okolí rostlo nebo bylo pěstováno, jaké mohlo být znečistění vody a tak dále.

„Ve středověku lidé vyhazovali vše, co nepotřebovali, i do takových jímek, a to včetně nádob poškozených nebo zapáchajících,“ podotkl Petr Jenč. Keramické nádoby byly nejspíše vyrobeny ve vyhlášených českolipských hrnčířských dílnách u Ploučnice, více prozradí až podrobný rozbor nálezů.

Největší investice

Zásadní přestavba českolipské divadelní scény probíhá od počátku listopadu uplynulého roku. Trvat má dva roky. Na starosti ji má pražská společnost Metrostav a pro Českou Lípu je to v tomto roce největší investice, městský rozpočet na ni pamatuje 90 miliony korun.

Po vyklizení zbytků vybavení divadla dělníci zdili a prováděli zbývající bourací práce. Po bývalém foyer, jak ho Českolipané dosud znali, teď zeje jáma. „Uvnitř budovy dělníci bourací práce už dokončili, kompletně zbourána byla původní šatna s foyer divadla,“ informovala mluvčí radnice Kristýna Kňákal Brožová.