KDY: 9. října
KDE: Muzeum Blanenska
ZA KOLIK: plné vstupné 40 Kč, snížené 20 Kč

Návštěvníci Blanenského muzea na výstavě Život a dílo blanenského vynálezce můžou sledovat životní příběh inženýra Ericha Roučky. Badatele a vynálezce. Roučka byl například autorem a výrobcem prvního technického zařízení na světě, u kterého bylo použito pro jeho název slovo "ROBOT". Byl také podnikatel, továrník a léčitel. Návštěvníci uvidí také, že byl zakladatelem tradice výroby elektrických měřících přístrojů v Blansku. Tato tradice stejně jako výroba kotlů a jejich automatického řízení provozu proslavila ve světě nejen Blansko ale i brněnskou Slatinu.