Obřadní síň města Blanska:

ve 13.45 hodin

Antonín Zezula, 1926, Blansko

ve 14.30 hodin

Jaromír Šamořil, 1927, Rájec–Jestřebí


v 15.15 hodin

Bohumil Šíbl, 1926, Lažánky