Čtvrtek 27.3.2008
Obřadní síň Blansko
14,30
Ing. Petr Stejskal, 1945, Černá Hora
15,15 Josef Šenkýř, 1928, Blansko
Kremační rozloučení Blansko - dřevěný kostelík 16,00 František Hlaváček, 1939, Jedovnice
Pátek 28. 3. 2008
Pohřeb kostel Bohuňov
14,30
Sedláček František, 1928, Horní Poříčí
Pohřeb v kostele ve Vanovicích
15,00
Tajovská Anna,1926, Kochov
Sobota 29. 3. 2008
Pohřeb v kostele v Prosetíně
14,00
Hytych František, 1922, Předklášteří