První třídy s rozšířenou výukou cizích jazyků tam Blanenští otevřeli už na konci šedesátých let. „Svého času byla naše škola jediná na Blanensku s rozšířenou výukou cizích jazyků. Angličtina je u nás povinná od druhé třídy. Od šesté si pak děti k angličtině volí další cizí jazyk. Na výběr mají mezi francouzštinou, němčinou a ruským jazykem," řekl současný ředitel školy Pavel Nezval.

Podle něj se v posledních letech zvýšil zájem o ruštinu. „V minulosti jsme měli problémy s francouzštinou, kterou jsme na čas nevyučovali, protože o ni nebyl zájem. Teď už se zase na naší škole učí," poznamenal Nezval.

Historie školy sahá až do roku 1928, kdy Blanenští 1. září slavnostně otevřeli novou školní budovu. „Prvním ředitelem byl Emilián Blažek. Ve škole bylo dvacet učeben, tělocvična, školní kuchyň a dva byty pro ředitele a školníka," vrátil se do historie bývalý ředitel školy Jiří Javorský.

Na školu chodí v současnosti přes pět set čtyřicet dětí. A znalost cizí řeči se jim může náramně hodit. Škola totiž před lety navázala družbu se školou Stadtteilschule Arheilgen v německém Darmstadtu, se kterou pořádají Blanenští výměnné pobyty žáků. „Jednak si děti vyzkoušejí své schopnosti domluvit se cizím jazykem a také poznají jiné prostředí. Navštíví vyučování ve spřátelené škole a zasportují si," poznamenal Nezval.

Blanenští navázali spolupráci také se slovenskou školou v Komárně, které je partnerským městem Blanska. A také s maďarskou Budapeští. Letos na konci května si tyto tři školy zasoutěží ve sportovním Trojutkání. A letos je hostí právě Blansko. Stejně jako před čtyřmi lety. Tehdy děti soutěžily v atletice, bowlingu, fotbalu, florbalu a přehazované dívek. Startovaly na Běhu harmonie a navštívily také Moravský kras.

Projekt Comenius

Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka v Blansku se už několik let angažuje také v projektu Comenius. Zatím poslední program se zaměřuje na vliv lidí na životní prostředí.

Kromě Blanenských je v projektu také několik zahraničních škol například z Německa, Švédska či Turecka, které žáci z Blanska navštívili nebo se k jejich návštěvě chystají.

Blanenská škola se dlouhodobě zaměřuje na třídění odpadu a podporuje hnutí Na vlastních nohou. To je dobrovolná humanitární a mírová organizace, v níž děti pomáhají jiným dětem. Byla založena roku 1990 Češkou žijící v Norsku paní Bělou Jensen.

V hnutí pracují tisíce dětí a stovky učitelů v českých školách. I na Slovensku, v Norsku, Polsku a v Kanadě zapustilo své kořeny. Děti malují vánoční přání, získávají peníze organizováním Stonožkových týdnů, pořádají sbírky na pomoc nemocným a postiženým dětem v České republice i v jiných zemích světa. „Z výtěžku za vytříděný odpad věnujeme vždy asi třetinu právě hnutí Na vlastních nohou," upřesnil Nezval.

Ředitel blanenské školy v ulici Rodkovského si pochvaluje také práci psychologa, který na škole pracuje už třetím rokem. „Chci vytvořit v této škole co nejlepší atmosféru pro žáky i učitele. S dětmi pracuji ve skupinách. Nabízím žákům, rodičům i pedagogům osobní konzultace. Dětem mohu pomoci zvládat potíže s učením, osobní nebo vztahové problémy," uvedla školní psycholožka Alžběta Jačková.

Ta s rodiči řeší také výchovné nebo rodinné problémy, metody školní přípravy nebo otázky vhodného vedení dětí s poruchami učení. „Obrátit se na mě mohou i učitelé. Společně můžeme pracovat na zlepšení klimatu ve třídách a podílet se na prevenci nežádoucích jevů, jako jsou šikana, drogy a podobně," uzavřela Jačková.