„V současnosti naši školu navštěvuje přes tři sta dětí z Jedovnic a okolních vesnic. Například Vilémovic, Krasové, Kotvrdovic a Rudice," uvedl ředitel Základní školy Jedovnice Michal Souček.

Od padesátých let sídlí tamní škola v budově v lokalitě Na Větřáku s výhledem na jedovnický rybník Olšovec. Tam se vedení školy přesunulo ze staré budovy v městečku, která už svou kapacitou nestačila. „Žákům se snažíme nabídnout také mimoškolní aktivity. Před několika lety se na škole otevřel Školní klub, který zajišťuje pro žáky školy řadu zájmových kroužků. Florbal, sportovní hry, počítače, aerobik, ale třeba i angličtinu," dodal Souček.

Ten si také pochvaluje členství v regionálním sdružení škol Cirsium. V něm jsou kromě Jedovnických také základní školy ze Křtin, Lipovce, Sloupu, Podomí a Ostrova u Macochy. „S těmito školami máme srovnatelné podmínky a také podobné problémy. Scházíme se jednou za dva tři měsíce a diskutujeme, předáváme si zkušenosti a pomáháme si. Spolupracujeme také na řadě společných kulturních a sportovních akcí," poznamenal Souček a vyjmenoval vědomostní soutěž Cirsiádu, třídenní akci pro šesťáky Rubikon nebo soutěž pěveckých sborů Sloupský slavík. Sportovní přeborníky vyhlašují Jedovničtí ve florbalu, vybíjené, přehazované nebo nově také v plavání.

Volba miss

Jedovničtí vždy na podzim již několik let pořádají oblíbenou volbu Miss základní školy. Její výtěžek pak putuje na podporu indického školáka Johnieho Islampurkara. „V loňském roce jsme vybrali skoro sedm tisíc korun," řekl Souček. Dalšími akcemi, které Jedovničtí pravidelně pořádají, jsou pálení čarodějnic, florbalový turnaj O přeborníka Větřáku nebo zájezd rodičů s dětmi k moři či na hory.

Ředitel Souček také vyzdvihl spolupráci s partnerskou školou v německém Aschheimu. Na výměnné pobyty tam jedovničtí školáci jezdí dvakrát ročně. Němečtí přátelé pak na oplátku zase do Jedovnic. „V srpnu jezdí naše děti do Německa na deset dní. V říjnu pak na čtyři. Je to perfektní, zdokonalí se v cizích jazycích a trošku se otrkají v neznámém prostředí. Němci k nám jezdí také dvakrát ročně. Toto partnerství je podporováno jednak Česko-německým fondem budoucnosti a jednak naším zřizovatelem městysem Jedovnice," upřesnil ředitel s tím, že nedávno navázala jedovnická škola družbu také s městem Budišov nad Budišovkou v Moravskoslez­ském kraji.

Podle Součka se jedovničtí žáci účastní také řady mimoškolních vzdělávacích programů. „Pravidelně vždy v červnu děláme terénní výuku ve spolupráci s katedrou geografie Masarykovy univerzity v Brně, v průběhu školního roku dějepisné exkurze v Praze a Kutné Hoře a návštěvy divadelních představení.

Velice oblíbené jsou u žáků celoškolní projektové dny nebo lyžařské výcvikové kurzy pro začínající i pokročilé lyžaře," připomenul Souček.

Pro přípravu na budoucí povolání jsou Jedovničtí také v úzkém kontaktu se Středním odborným učilištěm a Střední odbornou školou Blansko, blanenským gymnáziem a jedovnickou průmyslovkou.