Velmi brzy si zamiloval čarodějnou schopnost té černé skříňky. Začínal se značkou Pionýr a to v dětství. Jeho kroky velmi brzy vedly do fotografického a filmového kroužku pracujícího v bývalém Závodním klubu ČKD Blansko, aby ve společnosti M. Habeše, M. Matyáše, Z. Novotného, S. Hemzala, A. Matušky, V. Bláhy a dalších rozvíjel své nadání, získával nové zkušenosti a stále pilně pracoval. Každoročně organizoval podzimní výstavy, jichž se také aktivně účastnil.

Vladimír Jančík byl patriotem v nejkrásnějším smyslu tohoto slova, sebe neprosazujícím organizátorem, pečujícím léta o místní kulturu, ať už jako pracovník Klubu ČKD Blansko, vedoucí odboru kultury, či ředitel Městské knihovny v Blansku.

Od roku 1990, kdy dokončil studium na FF UK v Praze, se podílel na zavedení nových pravidel v městské kultuře i školství, pečoval o tělovýchovu a spoluzakládal nové, dnes již tradiční akce (Salon blanenských fotografů). Inicioval a založil v roce 1995 městské televizní vysílání, kterému se až do svého odchodu věnoval, pečoval o jeho obsahovou i organizační stránku od původních videotextů přes první videožurnály až po dnešní technicky dokonalé publicistické pořady dokumentující život Blanska.

Když v lednu 2004 nastoupil jako ředitel Městské knihovny Blansko, rozvíjel systém nových kulturně výchovných akcí a vedl instituci tak, že se stala uznávaným městským kulturním subjektem.

Jako fotograf byl kronikářem plynoucího času, tichým pozorovatelem vertikál i horizontál svého města. Znal každé jeho zákoutí, a přesto, že moudří tvrdí, že nejlepší cestou k poznání je odstup od zobrazovaného, mnohé jeho fotografie jsou pozoruhodným, osobitým záznamem důvěrného vztahu, poetickou výpovědí o jeho velké lásce k rodnému městu. Zaznamenával nejen tvář města, ale i kulturní a společenské akce, při kterých vznikla celá řada portrétů osobností. Byl citlivým autorem fotografických minipříběhů, kterému nešlo pouze o krásu záběru.

Tak překročil hranice království fotografie a stal se jejím zajatcem a poddaným. Jeho úlovky zůstanou trvalým odkazem blanenským občanům. 12. srpna 2009 byl bohužel dopsán poslední list z knihy jeho života a osiřel jeho objektiv.

Příště: Laureát Ceny města Blanska za kulturu 2012: Dechová hudba Blansko

PAVEL SVOBODA