Předchozí díly seriálu
Znáte je z pódií
najdete ZDE

Pěvecký sbor při Čtenářském spolku Vlastimil byl ve Vanovicích založen již v roce 1887. Tedy před více než sto dvaceti lety. Takovou historií se může pochlubit jen málokterý spolek. „Zpíváme pro radost nejenom sobě, ale také lidem. Je to skvělý pocit, když dlouho cvičíte nějakou skladbu a pak při koncertě lidé tleskají a jsou nadšení. Ve Vanovicích je už dlouhá léta navíc skvělá parta, ve které si lidé rozumějí. Prostě pohoda,“ pochvaluje si vedoucí vanovického smíšeného pěveckého sboru Kamil Vystavěl.

Místní kronika uvádí, že Vanovice v šedesátých letech devatenáctého století dosáhly na svou dobu vysoké hospodářské i kulturní úrovně. Důležitou postavou byl učitel František Břeněk. V roce 1867 byl iniciátorem založení Občanské záložny ve Vanovicích a v roce 1872 spolku dobrovolných hasičů. Zasloužil se také o postavení nové moderní školy a v roce 1882 byl spoluzakladatelem Čtenářského spolku Vlastimil.

Čtenářský spolek Vlastimil půjčoval knihy a časopisy, nacvičoval divadelní představení a pořádal osvětové přednášky. O pět let později vzniknul při čtenářském spolku pěvecký sbor, který se zakrátko rozrostl na velký smíšený sbor. Pod vedením sbormistrů Tomáše Tomáška, Františka Břeňka, Josefa Koláře, Antonína Fialy a Františka Vody dosahoval pozoruhodné úrovně. Zpívali písně skladatelů Bendla, Maláta, Křížkovského a jiné. Činnost pěveckého sboru přerušila až první světová válka. Ve dvacátých letech se činnost sboru obnovila, stejně jako po druhé světové válce. V roce 1976 si vanovický sbor podal přihlášku na členství v Unii pěveckých sborů a přijal název Vlastimil.

Ve Vlastimilu nyní zpívá zhruba sedmnáct lidí. Sbor je smíšený. „Jsme sbor mužů v nejlepších letech a krásných žen,“ odpověděl se smíchem Vystavěl na otázku, jaká je skladba tamního pěveckého sboru a průměrný věk jeho členů. Na zkoušky dojíždějí také sboristé z blízkého okolí. Drválovic, Kochova či Vísek. Cvičí jedenkrát týdně v sále vanovické záložny.

Na advent v Praze

Za rok vystoupí Vlastimil přibližně na osmi koncertech nejen v okolí, ale i v různých koutech republiky. Například v Českých Budějovicích, Znojmě, Otrokovicích a Brně. V posledních pěti letech se sbor Vlastimil také dvakrát zúčastnil adventního zpívání na Staroměstském náměstí v Praze „Všude, kam přijedeme, máme úspěch. Ale vážně. Když je dobrá parta lidí, kteří si rozumějí a zpěv je baví, je to pak znát i při vystoupeních. Nějaké ceny od poroty nebo medaile pro nás nejsou důležité. Zpíváme pro sebe a radost lidí,“ poznamenal Vystavěl.

Za dirigentskou taktovkou Vlastimila stojí už pěknou řádku let Miloslav Krejsa. Přesněji osmadvacet. Ten mimo jiné již od roku 1962 diriguje také komorní sbor Bohuslava Martinů v Letovicích, se kterým Vlastimil úzce spolupracuje a společně koncertuje. „Do Vanovic jezdím dlouhá léta velmi rád. Jsou zde pohodoví lidé a je radost s nimi pracovat. Vždy si zde krásně odpočinu a odreaguji se. Já už totiž diriguji tak nějak z posledních sil a nevím, jak dlouho to ještě vydržím. Při životě mě drží hudba a práce v hudební škole s dětmi. To vždycky omládnu. Ale dokud můžu, budu dirigovat,“ usmívá se stále vitální jednaosmdesátiletý Miloslav Krejsa.

Právě on připravuje pro Vlastimil aranžmá jednotlivých skladeb. Když je potřeba, doprovodí sbor na klavír nebo harmoniku. Mezi nejlepší skladby v podání vanovického smíšeného sboru patří podle Krejsy skladba Proč bychom se netěšili ze Smetanovy opery Prodaná nevěsta, árie z Rusalky či skladba Aleluja z Händlova oratoria Mesiáš. „Nyní zkoušíme na vánoční koncert. Konkrétně Českou mši vánoční od Jana Evangelisty Kypty. Už se moc těšíme, jak ji na Vánoce zazpíváme,“ dodal Krejsa.

Vážení čtenáři, seriál Znáte je z pódií najdete také v tištěné podobě každou druhou sobotu v Blanenském deníku Rovnost.