Skutečně pozoruhodným chrámem je kostel ve Velkých Opatovicích. Nepatří však do brněnské diecéze jako většina kostelů na Blanensku, nýbrž spadá pod arcidiecézi olomouckou.

První písemná zmínka o kostele v Opatovicích pochází z roku 1392. „Stával na místě současného kostela. Tento gotický kostel byl v roce 1790 stržen,“ řekl kněz velkoopatovické farnosti Aleš Vrzala.

V roce 1713 se obnovila zdejší farnost, jež byla předtím nějakou dobu zrušena. V roce 1753 byla v blízkosti kostela postavena barokní fara.
V letech 1790 až 1791 nechal tamní farář Johann Weselý vystavět nový kostel. Na stavbu chrámu odkázal celé své jmění. Hlavní oltář se svatostánkem a andělé nesoucí oltářní obraz jsou z brněnské dílny Ondřeje Sweigla. Do současnosti se dochovala korespondence mezi řemeslníky a farářem.

„Zajímavé je, že kostel nikdy v minulosti neměl na hlavním oltáři svého patrona. Až v padesátých letech minulého století vytvořil akademický sochař Karel Otáhal z Prahy plastiku svatého Jiří bojujícího s drakem,“ vysvětlil Vrzala. Jedinečná plastika na hlavním oltáři upoutá na první pohled. Umělecké dílo vzniklo ke stošedesátému výročí postavení kostela.

Plastika místo oleje

Plastika z umělého kamene o rozměrech čtyři krát čtyři metry nahradila olejomalbu Ježíše Krista přicházejícího na poslední večeři z 16. století. Obraz pomyslně nesli vyřezávaní andělé.

Při úpravách interiéru byla též položena nová betonová dlažba na původní pískovcovou. Křížová cesta pochází z roku 1869. Jak bývalo dříve zvykem, kolem kostela se rozprostíral hřbitov, který byl zrušen v roce 1838.

Dvoumanuálové varhany byly vyrobeny v roce 1913 v dílně Jana Tučka z Kutné Hory. „Před dvěma lety jsme je nechali vyčistit a naladit,“ uvedl farář.

„Ve věži máme jeden z nejstarších zvonů v okolí,“ upozornil Aleš Vrzala. Zvon vážící kolem pěti set kilogramů je navíc zřejmě jediným zvonem na Moravě zasvěceným svatému Vítu. Další dva zvony byly pořízeny v roce 1972 místo zrekvírovaných ve válce. Zvony jsou zasvěceny svatému Jiří a Panně Marii a ulila je Marie Tomášková Dytrychová z Brodku u Přerova.

Kostel Velké Opatovice
Info: Nedělní mše svatá: 8.00 hod.
Hlavní pouť: kolem 24. 4. (svátek sv. Jiří)

Od roku 2007 jsou zvony rozhoupávány lineárními motory, což je velmi moderní a šetrná technologie.

V letech 1995 až 1997 prošel kostel generální opravou; obě věže byly oplechovány měděným plechem, břidlice a šindelové podbití na střeše bylo nahrazeno deskovým podbitím a umělou břidlicí. Chrám dostal zvenčí novou štukovou omítku a nátěr, uvnitř je vymalován v odstínech žluté, olivové a bílé.

Vážení čtenáři, seriál Kostely na Blanensku najdete v tištěné podobě také každé úterý v Blanenském deníku.