Odlitek této populární plastiky byl v Blansku odléván jako zmenšená kopie téměř dvoumetrového mramorového originálu.

Sochu Borghéského gladiátora vytvořil kolem roku 100 před Kristem řecký sochař Agasiás z Efesu, syn Dosithea. Je to jeho jediný dochovaný výtvor. Dílo bylo objeveno na počátku sedmnáctého století ve starém Antiu, v městě padesát kilometrů jižně od Říma. Socha byla po dlouhou dobu ve sbírce rodiny Borghese, odtud pramení její název. V roce 1807 ji prodal Napoleonovi Bonapartemu jeho příbuzný Camillo Borghese. Od té doby se socha nachází v muzeu v Louvru.

Socha by mohla představovat pěšího bojovníka, který se kryje štítem na levé ruce proti ráně nepřítele výše stojícího. Zápasník nejspíš opustil obrannou pozici a sám přestupuje k útoku, což je patrno ze silného rozkročení a z neobyčejného napětí celého těla. Zápasník patrně zkoumá pohledem, kam by měl udeřit nepřítele svým mečem, který držel v pravé ruce. Štít, jímž se zápasník kryl, nebyl asi proveden, poněvadž by zakrýval hlavu sochy. Byl pouze označen rukovětí, kterou šermíř na levém rameni má. Německý učenec z první poloviny devatenáctého století Friedrich Thiersch se domníval, že socha představuje Achilla bojujícího s Penthesileou.

Socha byla mnohokrát kopírována. Již v roce 1631 vytvořil pro anglického krále Karla I. bronzovou kopii francouzský sochař a Giambolognův žák Hubert Le Sueur (1580–1658). Další známá kopie Borghéského gladiátora se nachází v galerii v Monticellu, v neoklasicistním domě ve Virginii, který pro sebe navrhl třetí americký prezident Thomas Jefferson. V malířském umění zachytil zápasníka na svém obrazu Mír v Angers světoznámý vlámský malíř Peter Paul Rubens (1577–1640). Proslulý je také obraz z roku 1765 od Josepha Wrighta z Derby (1734–1797) Tři pánové pozorují Gladiátora.

V bronzu i v litině

Pro blanenskou železárnu vytvořil zmenšenou kopii na zakázku starohraběte Salma nám již známý Johann Martin Fischer (1740–1820), jehož dílo jsme si představili v jednom z minulých dílů po Stopách blanenské umělecké litiny. Stolní plastika Borghéského gladiátora se odlévala v Blansku již v první polovině devatenáctého století a to jak v bronzu, tak i v litině. Soška měřila necelých třiadvacet centimetrů a vážila čtyři kilogramy. Dílo Borghéského gladiátora je ke spatření v největší expozici umělecké litiny v České republice, která se nachází v Muzeu Blansko. To sídlí v krásném prostředí renesančního zámku pocházejícím z počátku sedmnáctého století.

JINDŘICH ČELADÍN (Autor pracuje v Muzeu Blansko)