Psal se rok 1982 a Základní škola Salmova Blansko přivítala své první žáky. Od té doby uplynuly již tři desítky let, ale tato škola zůstává v Blansku stále nejmladší. V současné době vyučuje přes tři sta dětí na třech pracovištích. Jedno je v Blansku v Salmově ulici a další dvě v blanenské místní části Dolní Lhota.

Blanenská vzdělávací instituce se zaměřuje na podporu zdraví, proto je zapojena do sítě škol se stejným cílem. Řídí se projektem s názvem Zdravá škola. „Tento projekt je založen na třech pilířích – pohoda prostředí, zdravé učení a otevřené partnerství. Ty se dále dělí do dílčích zásad pro každou oblast. V podstatě veškerá naše činnost je plánována s ohledem na zdravý vývoj dětí, od stravování přes různé akce zaměřené přímo na podporu zdraví, začlenění tohoto tématu do výuky, aplikaci při každodenním provozu až po spolupráci s nejrůznějšími institucemi. Pracujeme pod záštitou Státního zdravotního ústavu," říká ředitelka školy Eva Kadrmasová.

Zaměření na zdraví je přizpůsobená nejen poloha budovy, která je situovaná ve velmi klidné oblasti v těsné blízkosti přírody, ale také její příslušenství. Škola je vybavena dvěma tělocvičnami, hřištěm, venkovním kurtem a zrekonstruovanou zahradou, kterou je možné využít jako učebnu v přírodě. Při příznivém počasí mohou děti trávit přestávky v atriu. V souladu s požadavky na zdravou relaxaci žáků jsou vnitřní i venkovní prostory vybaveny třeba pingpongovými stoly, prolézačkami, žebřinami nebo lezeckými sítěmi. „V naší škole se mi moc líbí. Je zde příjemná atmosféra, spousta zábavy a milí lidé," pochvaluje si žák deváté třídy Jan Bužík.

Technické předměty

Škola umožňuje formovat vzdělávací nabídku podle zájmu dětí pomocí vyššího počtu volitelných předmětů. „U žáků jsme zaznamenali zvýšený zájem o přírodovědné a technické předměty. Proto jsme se rozhodli při současných úpravách školního vzdělávacího programu zaměřit také na tuto oblast, posílit hodiny pro přírodovědné předměty a vyjít vstříc i v oblasti zájmové. Kromě toho vystupujeme jako partnerská škola ve středoškolských projektech na podporu zájmu o přírodovědné a technické vzdělání," dodává Kadrmasová. Díky tomuto projektu škola loni spolupracovala s blanenskou SOŠ a SOU Bezručova a brněnským stavebním učilištěm a střední školou v Bosonohách. „V projektu Perspektiva technického vzdělávání jsem se dvakrát zúčastnil soutěže. Také jsem školu reprezentoval v olympiádě z českého jazyka, dějepisu i na Poháru rozhlasu," vyjmenovává Bužík.

Žáci školy sbírají úspěchy v různých soutěžích. Pravidelně vyhrávají utkání v baseballu, kterému se intenzivně věnují, ale také v dalších sportech. Velkým úspěchem se aktuálně pyšní ve výtvarné soutěži s názvem Česko mýma očima, kdy se žák osmé třídy umístil na třetím místě s obrazem Věstonická Venuše á la Andy Warhol. Cenu převzal osobně z rukou norského velvyslance v Městském divadle ve Žďáru nad Sázavou při festivalu Květy hvězd. Jeho obraz bude vystaven v Norsku.

Základní škola v posledních letech spolupracuje se zahraničními školami zvláště díky iniciativě eTwinning. To je internetová mezinárodní spolupráce škol, které mohou ve virtuálním prostoru navazovat partnerství. V loňském roce byl projekt Základní školy Salmova oceněn v konkurenci evropských zemí druhou cenou, která byla předána v Lisabonu.

Ve škole dbají i na výuku cizích jazyků. Díky systému volitelných předmětů je zavedena výuka angličtiny hravou formou již v první třídě, od třetí třídy je povinná a v sedmé třídě si žáci volí druhý povinný cizí jazyk. Výběr mají z jazyka ruského, německého a francouzského.

KRISTÝNA ŽIVNÁ