Po stopách těchto památek se vydáme nejen na Blanensku, ale také v dalších okresech. „V dnešním díle se vypravíme za kříži a kameny na Jihlavsko, Havlíčkobrodsko, Svitavsko a také na Letovicko," popsal následující putování Přibyl.

Za dalšími kamennými kříži a kameny vyrazil Přibyl do města Polná na Jihlavsku. První čtyři kříže si turista z Ráječka prohlédl a vyfotografoval v tamním muzeu. Na jednom z nich je reliéf golgotského kříže. „Podle dostupných pramenů dělníci kámen roku 1939 vykopali a postavili u silnice do Věžnice. Později se při sesuvu půdy ztratil a při průtrži mračen v roce 1994 ho voda vyplavila. V červnu téhož roku byl převezen do muzea, kde stojí na nádvoří," řekl Přibyl.

Druhý kámen je rozlomený na dva kusy. Je na něm reliéf kříže a kleští. Ke třetí památce se Přibylovi nepodařilo zjistit žádné informace. Na čtvrtém křížovém kameni je málo znatelný reliéf latinského kříže a stopy dalších reliéfů.

Další kříž, spíše však jeho torzo, je zasazeno na náměstí v Polné do opěrné zdi tamního kostela. Kamennou památku chtěl Přibyl vyfotografovat v příkopě u cesty k obci Brzkov. Žádnou však nenašel. „Místní tvrdili, že ji někdo ukradl. Pak jsem se dozvěděl, že kříž je údajně ukrytý pod zemí, aby ho nikdo neukradl," podivil se muž.

Šestý kříž stál asi sto metrů od města zarostlý kopřivami. Podle dobových pramenů na tomto místě zahynul sedlák, na kterého se převrátil vůz. Sedmý a osmý kříž si turista vyfotografoval zazděné v domech v ulicích Polné.

První z nich je v ulici Karla Čapka. Jedná se o štíhlý žulový kříž s nepravidelnými rameny. Kůl se rozšiřuje odshora dolů a je zakončen neopracovaným základem. Původně stál na hrázi rybníka Plaz, který je dnes zasypán.

I osmý kříž stával u rybníka na místě dnešní škrobárny Amylon. Dnes je zazděný v obvodové zdi domu v Nerudově ulici. Podle pověsti stál na místě, kde obrovský úhoř údajně zardousil pytláka, který ho ulovil.

Na Havlíčkobrodsku zamířil Přibyl do obce Sobíňov. Smírčí kříž tam stojí u vlakové zastávky ve stráni. Pochází ze 17. století. Na kříži je vyryto věnování kříže památce syna chotěbořského měšťana.

Syn byl údajně zabit vojáky v období nechvalně proslulé třicetileté války. Na kříži je gotický nápis: „Letha panie 1620 po poczeti Panny Marie zabit jest tuto Jakub syn pana Rychnowskeho miestenina miesta Choteborze pisare radniho od lidu wojanskeho zabit."

Na Svitavsku je kamenná památka také v obci Modřec. Stojí u silnice po pravé straně ve směru od Poličky. Jedná se však jen o betonovou repliku původního pískovcového kříže. Na čelní straně je neumělý reliéf dvou kladiv nebo sekyr. Originál je v muzeu v Poličce.

O jeho původu koluje několik pověstí. „Podle modřeckých občanů jsou nástroje na kříži dvě kovářská kladiva. Vyprávějí si, že zde byl zabit kovářský tovaryš svým kamarádem učněm kvůli osmi krejcarům. Kříž nazývají kovářský kříž. Obyvatelé Jedlové zase vyprávějí pověst, že na místě byl zabit bednářský tovaryš, proto kříži říkají bednářský kříž. V Poličce naproti tomu tvrdí, že zde byl zavražděn zedník, proto ho nazývají zedníkův kříž," popisují památku Vlastivědné listy Pardubického kraje.

V obci Prostřední Poříčí na Blanensku stojí křížový kámen na pozemku u jednoho z tamních domů. Je na něm vysekán reliéf pisánského kříže. Na rubu kamene nezřetelný negativní reliéf stejně velkého kříže. Podle knihy Kamenné kříže Čech a Moravy se ke kameni v lidovém podání vztahují dvě pověsti. Kámen prý pochází z období putování Cyrila a Metoděje po Moravě. Podle druhé pověsti došlo na místě k sousedské vraždě.

Příště: Oslavany (okres Brno- venkov), Biskoupky (okres Brno- venkov)

Zdroje: Kamenné kříže Čech a Moravy, www.smircikrize.cz, www. smircikrize.e­uweb.cz, Vlastivědné listy Pardubického kraje