V roce 1979 po smrti profesora Karla Hradila se ujímá vedení sboru Jaroslav Dostalík. Po jeho odchodu do Prahy v roce 1984 prochází sbor obdobím krátkého působení několika dirigentů. Po ročním působení Bohuslava Navrátila, který současně diriguje brněnské Elišky a křtinskou Kantilu, přebírá dirigentskou taktovku posluchač brněnské JAMU Tibor Varga. Po odchodu Tibora Vargy v roce 1986 přebírá vedení sboru Jaroslav Martinásek a zahajuje tak novou éru blanenského Rastislava.

Na podzim roku 1986 připravuje Rastislav první nastudování vánoční mše Jana Jakuba Ryby Hej, mistře. Premiéra tohoto díla 28. prosince 1986 naznačuje směr, kterým se soubor bude ubírat v dalších letech. Dirigent Jaroslav Martinásek dává nejen základ budoucí tradici vánočních koncertů, ale i směr celkového zaměření činnosti sboru, a to do oblasti duchovní hudby. Sametová revoluce roku 1989 přináší souboru nejen naprostou svobodu, ale také řadu problémů – odchody některých členů a ekonomické potíže. V prosinci 1994 a. s. ČKD Blansko se od sboru distancuje. Sbor tak přichází i o místo pro své zázemí. Hrozba rozpadu Rastislava je zejména zásluhou dirigenta Jaroslava Martináska zažehnána zajištěním nových prostor.

Rastislav se tak bez jakéhokoliv přerušení činnosti přesídluje již v lednu 1995 do budovy Okresního soudu v Blansku. Dirigent se navíc ujímá funkce manažera sboru a úspěšně zajišťuje koncerty, včetně finančních prostředků pro činnost a reprezentaci sboru. Založením občanského sdružení v lednu 1995 získává Rastislav právní subjektivitu. Soubor tak získává i více tvůrčího klidu. Věnuje se převážně studiu sakrální hudby domácích i světových autorů. 16. června 2002 se konalo slavnostní svěcení repliky praporu Rastislav, kde zaznívá Rejchovo Te Deum laudamus.

Loňský rok byl pro sbor jubilejním rokem, kdy si prostřednictvím rozmanitých akcí připomněl 150. výročí založení. Členové Rastislava absolvovali sérii gala koncertů, výstav, komorních pořadů, křestu DVD o historii sboru.

K velké události patří koncert 2. listopadu 2002, při němž sbor obdrží Evropskou cenu Rudolfa II. Vyvrcholením roku je výroční koncert 26. 12. 2002 v sále Okresního soudu v Blansku. Ani ne pět měsíců po tomto koncertu ke 140. výročí sboru je Rastislav v květnu vypovězen z dosavadního působiště v budově Okresního soudu Blansko.

Sbor zkouší provizorně na blanenské faře, pak v Katolickém domě a následuje provizorium v Obřadní síni blanenské radnice. Bohužel v tomto období odpadá i významný sponzor sboru. Takže horší časy? Sbor i přesto zkouší, místo získává v Galerii města Blanska.

Loňský rok byl pro sbor jubilejním rokem, kdy si prostřednictvím rozmanitých akcí připomněl 150. výročí založení. Členové Rastislava absolvovali sérii gala koncertů, výstav, komorních pořadů, křestu DVD o historii sboru.Rok 2012 byl pro sbor jubilejním rokem, kdy si prostřednictvím rozmanitých akcí připomíná 150. výročí založení (galakoncerty, výstavy, komorní pořady, křest DVD o historii sboru, akce pro děti, vánoční koncerty). Beze sporu Rastislav zažívá svou zlatou éru, kdy může uvádět hodnotná vystoupení a lidsky je zde vytvořeno přátelské společenství. Přejeme, aby lidé i z řad posluchačů mohli s Rastislavem nadále prožívat setkání člověka s hudbou duše.

Literatura: katalog Cena města Blanska za kulturu, 1993. Zpravodaj města Blanska, 1993. Týden u nás, 1993. Internetový zdroj Rastislav Blansko.

PAVEL SVOBODA

Příště: Cena města Blanska za kulturu 1996. Laureáti Antonín Juračka, Eva Dřízgová-Jirušová, Galerie v předsálí – Galerie města Blanska.

„Zpěv je odpočinkem pro duši a počátkem pokoje. Uklidňuje rozbouřenou mysl a usmiřuje hněv. Připravuje lidi k lásce a překonává vzdálenost mezi lidmi."

Sv. Basil Veliký