Soukromá střední škola podnikání a managementu v Havlíčkově ulici v Boskovicích je pravděpodobně nejmenší střední školou na Blanensku. „Je to malá škola rodinného charakteru, ve které momentálně studuje šedesát žáků. Tyto podmínky ale umožňují velmi individuální přístup k žákům při výchově a vzdělání. Prostředí je vhodné pro individuálně nadané žáky, ale také žáky s jakoukoliv poruchou učení, pro žáky ze sociálně slabšího prostředí a cizince," říká ředitel školy Jaroslav Kašpárek.

Svou činnost škola zahájila prvního září roku 1993 v reakci na vyšší poptávku po absolventech středních odborných škol s maturitou. Svůj současný název Soukromá střední škola podnikání a managementu škola získala v roce 2006. Počátkem školního roku 2007/2008 škola nabízí čtyřletý maturitní studijní obor s názvem ekonomika a podnikání. V něm si studenti mohou zvolit buď zaměření na management obchodu, nebo management informačních a komunikačních technologií.

Škola je v současné době zapojená do nejrůznějších projektů. „Mezi ty nejdůležitější patří projekt Moderní škola, do kterého jsme se přihlásili v červnu 2012. Tento projekt podporuje provázanost vzdělávání mezi odbornými předměty, výukou cizích jazyků a užitím moderních informačních a komunikačních technologií. Projekt také zajišťuje i velmi dobrou technickou vybavenost školy," říká Kašpárek.

Studenti na škole s maturitním vysvědčením získávají i mezinárodně uznávaný certifikát. „Je to takzvaný Europass uplatnitelný na trhu práce v Evropské unii," říká Kašpárek.

Bohatá praxe

Podle něj škola spolupracuje i s množstvím dalších škol. „Například máme smlouvu s jazykovou školou P. A. R. K. Naši studenti díky tomu mají možnost absolvovat mezinárodně uznávané a prestižní Cambridge testy na různou úroveň znalostí anglického jazyka. Velmi aktivně spolupracujeme i s VUT Brno a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně," vyjmenovává Kašpárek.

Do dalších projektů se podle něj chce škola zapojit i v budoucnu. „Letos v únoru jsme si například podali žádost o finanční podporu projektu s názvem Jihomoravská Cloud Akademie, jehož součástí je i vzdělávání dospělých. Tento projekt by svou podstatou i technickým vybavením posunul školu o generaci dále v trendech dnešní doby a výhledem do příštích let," vysvětluje ředitel.

Znalosti získané při teoretické výuce si studenti mohou vyzkoušet už ve škole. „Naši žáci mají velký výběr ve volbě praxí jak individuálních, například v rodinných firmách, tak ve firmách a institucích ze státního i soukromého sektoru," popisuje ředitel školy.

K získání praktických zkušeností studentů využívá škola i takzvaných fiktivních firem. V nich jsou studenti boskovické školy velmi úspěšní. „Již čtvrtým rokem se žáci vždy se dvěma firmami aktivně zúčastňují mezinárodních veletrhů fiktivních firem v Rakousku a Maďarsku," říká Kašpárek.

Za mimořádný úspěch Kašpárek považuje i loňské umístění na rakouském veletrhu fiktivních firem. „V tomto školním roce v prosinci získala naše fiktivní firma druhé místo na mezinárodním veletrhu fiktivních firem v rakouském městě Neumarkt am Wallersee. Veletrhu se účastnilo třiatřicet firem," popisuje ředitel školy.

Z vědomostí a znalostí získaných na Soukromé střední škole podnikání a managementu v Boskovicích dodnes čerpá například absolventka školy Petra Koudelková. „Určitě využívám ekonomické znalosti a také znalosti jazyků. Škola mi ale mimo to dala i praktické zkušenosti do života, například umění se prosadit," říká Koudelková, která si v současné době mimo jiné dodělává doktorát na Vysokém učení technickém v Brně.