Podle Kováčova návrhu vyrobili Blanenští cenu v dílně uměleckého lití ČKD Blansko, a. s. Cenu převzala Eva Nečasová z rukou starostky města Blanska Věry Vachové za mimořádný přínos k obohacení kulturního dění ve městě.

Eva Nečasová po absolvování blanenského gymnázia byla přijata ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (dnes Masarykova univerzita) v Brně. Zde v letech 1971 až 1976 vystudovala obor historické vědy a archivnictví. V roce 1976 nastupuje na místo podnikové archivářky v Metře Blansko. Čtyři roky pracovala jako metodička pro slovesné obory a vedoucí zájmové umělecké činnosti Okresního kulturního střediska Blansko. Zde se stala organizátorkou a porotkyní Literární soutěže Františka Halase.

 Eva Nečasová skloubila profesní poslání se zájmy provázejícími ji od dětství. Obohatila a obohacuje svým organizačním talentem, vědeckou činností, ale také svým aktivním pěveckým uměním kulturní život obyvatel nejen Blanska.Se změnou režimu uplatňuje i svůj organizační talent. V roce 1990 se stala vedoucí referátu kultury Okresního úřadu Blansko. V roce 1993 se zúčastnila konkurzu na uvolněné místo ředitele blanenského muzea a tuto funkci zastává dodnes. Jejím přičiněním se začalo Muzeum Blansko otevírat veřejnosti bohatou nabídkou kulturních programů, zejména z oboru hudebních, literárních a výtvarných. Především v koncertním cyklu Hudba na blanenském zámku představila řadu proslulých umělců. Významnou roli v kulturním dění sehrává malá výstavní síň, kde našli místo pro svoje výstavy mnozí umělci zvučných jmen, ale i tvůrci místní.

Pod vedením Evy Nečasové otevírá Muzeum Blansko nové expozice Dekorativní a užitková litina 19. a 20. století, Bydlení na blanenském zámku a Chemická laboratoř barona Reichenbacha. Je zpřístupněno staré zámecké sklepení, opraveny, vybaveny a zpřístupněny historické interiéry blanenského zámku. A je také otevřena Malá výstavní síň a výstavní síň zámeckého sklepu.

Její vědecká činnost je zaměřena především na regionální historii Blanenska, restituci Salmů, epigrafiku a výzkum křížových památníků (publikace Křížové kameny a kamenné kříže okresu Blansko). Nesmíme zapomenout ani na řadu přednášek, besed, seminářů a článků, které za dvacet let působení ve funkci ředitelky Muzea Blansko napsala a přednesla.

 Eva Nečasová skloubila profesní poslání se zájmy provázejícími ji od dětství. Obohatila a obohacuje svým organizačním talentem, vědeckou činností, ale také svým aktivním pěveckým uměním kulturní život obyvatel nejen Blanska.Eva Nečasová skloubila profesní poslání se zájmy provázejícími ji od dětství. Obohatila a obohacuje svým organizačním talentem, vědeckou činností, ale také svým aktivním pěveckým uměním (je sólistkou Komorního orchestru města Blanska) kulturní život obyvatel nejen Blanska.

Literatura: Katalog Cena města Blanska za kulturu, 2000, Zpravodaj města Blanska, 2000, Týden u nás 2000. Sborník Muzea Blansko 2012, internetový zdroj

Příště: Laureát Ceny města Blanska za kulturu 2000 – Komorní orchestr města Blanska

PAVEL SVOBODA