V okouzlující přírodě u dolnorakouské obce Lunz am See/Kasten se nachází málo známý skvost blanenské umělecké litiny. A tím je Töpperův most na řece Ybbs, na kterém jsou velké figurální litinové plastiky svatých odlité v Blansku.

Kdo to byl vlastně Andreas Töpper, jenž se zasloužil o stavbu mostu? Andreas Töpper (1786–1872) byl v 19. století považován za jednoho z největších průmyslníků v celé habsburské monarchii. Jeho továrny v Rakousku zaměstnávaly více jak osm set dělníků. Již na počátku 19. století založil Andreas Töpper ve Štýrsku dvě menší továrny na výrobu plechů. V roce 1817 na řece Grosse Erlauf u obce Neubruck železárny-válcovny, zaměřené rovněž na zpracování plechu.

Tyto železárny-válcovny Andreas Töpper postupně rozšiřoval a vytvořil z nich nejmodernější podnik v říši. Později se tamější válcovny přestavěly na papírny. Mimo jiné si získal důvěru panovníka Františka I. a díky tomu dostal jeho podnik řadu císařských privilegií. V roce 1832 přestavěl továrnu na plynové roury v Lunz am See a právě zde později postavil svůj slavný most přes řeku Ybbs.

Andreas Töpper byl také známý vstřícným přístupem ke svým zaměstnancům, když pro ně postavil několik bytových domů a v roce 1868 založil ve Svatém Antonu an der Jessnitz pečovatelský dům. Byl také povýšen do šlechtického stavu. Po Töpperově smrti se jeho impérium brzy dostalo do potíží a dědicové postupně podniky rozprodali.

Povodně a nový most

Jak bylo výše zmiňováno, Andreas Töpper měl v Lunz am See/Kasten továrnu, tudíž k ní nutně potřeboval udělat lepší přístup. Proto v roce 1855 nechal přes řeku Ybbs postavit kamenný most s litinovými figurami svatých z blízké slévárny v Mariazell. Avšak již v roce 1861 zasáhly Rakousko povodně a most zničily. Na jeho místě stál záhy nový. Tentokrát s litinovými sochami, jež odlili dělníci v salmovských železárnách. Pravděpodobně po dohodě s Hugonem Karlem Eduardem Salmem-Reifferscheidtem (1803– 1888).

Na tomto mostu se celkem nachází pět soch. Svatý Ondřej, svatá Helena, svatý Jan Nepomucký, svatý Florián a Panna Marie. Dále zde můžeme vidět velký litinový kříž s korpusem Krista a také čtyři litinové vázy. První dvě figury svatých byly vybrány podle křestních jmen Andrease Töppera a jeho ženy Heleny. Litinové sochy svatého Ondřeje a svaté Heleny jsou velmi vzácné, zatímco s plastikami svatého Jana Nepomuckého, svatého Floriána a Panny Marie se můžeme setkat na mnoha místech po České republice. Svatý Jan Nepomucký se například nachází v Lysicích či Kunštátu a svatý Florián v Rájci-Jestřebí nebo Velkém Meziříčí. Sochu Panny Marie můžeme vidět v Kunštátu nebo v Drnovicích u Lysic. Všechny sochy i korpus Krista jsou částečně pozlacené a téměř kompletní, pouze soše svatého Ondřeje chybí kříž ve tvaru X, na němž byl podle podání umučen. Šířka mostu je téměř pět metrů a je dlouhý devětadvacet metrů.

Na závěr můžeme konstatovat, že právě Töpperův most patří mezi vůbec nejkrásnější památky s blanenskou uměleckou litinou. Především díky velkým figurálním plastikám, jež byly velkou chloubou blanenských železáren.

JINDŘICH ČELADÍN (Autor pracuje v Muzeu Blansko)