Předchozí díly seriálu Kostely na Blanensku najdete ZDE

V Olomučanech dříve kostel nestával. Na mši svatou museli věřící chodit pěšky do Blanska. V polovině devatenáctého století dal tamním lidem nabídku kníže Alois Liechtenstein.

„Měl tady stát ten kostel, co je v Adamově,“ prozradila Eliška Radiměřská z Adamova. Její dědeček Josef Růžička totiž všechny paměti kolem stavby kostela sepsal.

Kníže Liechtenstein se tenkrát rozhodl v Olomučanech postavit kostel na svoje náklady. Projekt měl již vypracovaný. Nicméně tehdejší obecní správa návrh nepřijala, neznámo z jakých důvodů. Kníže tedy nakonec podle téhož projektu nechal kostel postavit v Adamově a naděje farníků na vlastní kostel se na čas rozplynuly.

Roku 1890 začal o stavbu kostela usilovat olomučanský rodák, kněz František Kyzlink. Ten však v roce 1903 náhle zemřel. Doposud vybraný obnos ve výši deseti tisíc korun převzali další lidé. Avšak první světová válka opět plány zhatila. „Peníze jim sebrali na válečné účely. Neměli to lidé asi lehké, přesto o stavbu kostela později dál bojovali,“ řekla s uznáním Radiměřská.

Po válce na stavbu kostela nebylo ani pomyšlení, protože neútěšné poválečné poměry nedovolovaly něco podobného podniknout. Později byla v místní továrně uvolněna jedna místnost a v ní zřízena kaple. Ta však časem nestačila a lidé se opět vrhli do sbírek. Velkou zásluhu na tom, že se věci daly do pohybu, měl farář Arnošt Králík. Roku 1939 Olomučanští koupili pozemek a dali se do práce. Stavbu vedl tamní stavitel František Veselý podle plánů architekta Stanislava Kučery z Brna.
Kostel ze sbírek

Na stavbě pracovali i obyvatelé Olomučan. Základy si vykopali sami. Celkové náklady činily 206 750 korun a byly uhrazeny z veřejných sbírek. A v roce 1940 byl kostel slavnostně vysvěcen.

Pohled dovnitř kostela nabízí jednu zajímavost. Tou je obraz na hlavním oltáři. Není to typický obraz jako v ostatních kostelích, ale je tvořen vitrážemi v okně. Na nich je znázorněno srdce, protože kostel je zasvěcen Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Vitráže navrhla akademická malířka Sabina Kratochvílová. Místo vitráží bývalo dříve jen okno a na oltáři stávala socha Božského Srdce Páně. Až koncem minulého století došlo k této změně a okno bylo upraveno do dnešní podoby. Sabina Kratochvílová též namalovala nádhernou křížovou cestu.

Nejstarším obrazem v kostele je velký obraz svatého Martina na koni, který v druhé polovině devatenáctého století daroval obci lesní správce, jenž působil v Olomučanech. Daroval ho s podmínkou, že až se jednou postaví v obci kostel, obraz tam bude umístěn. Posléze obraz putoval po několika místech, nejdříve byl uložen v blanenském kostele, z něj byl potom při opravách převezen zpět do Olomučan. Jelikož se však nenašlo vhodné místo, byl několik let uložen na půdě školy. Poté byl v roce 1928 přenesen do prozatímní kaple, odkud byl konečně naposledy přestěhován do nově postaveného kostela.

Kostel v Olomučanech
Nedělní mše svatá nebo bohoslužba slova: 10.45 h
Vážení čtenáři, seriál Kostely na Blanensku najdete v tištěné podobě také každé úterý v Blanenském deníku.