„Ubytování, které jsme hostům z Estonska před deseti lety poskytli, bylo základem nynější spolupráce," říká starosta Olešnice Zdeněk Peša. Slavnostní ceremoniál, při kterém by zástupci obou stran podepsali partnerskou smlouvu, ale nikdy neplánovali. „Prostě jsme se začali setkávat. Když pak v roce 2004 Estonsko i Česká republika vstoupily do Evropské unie, zahájili jsme spolupráci na jejích projektech," dodává.

Postiženi povodní

Vztahu pomáhá i aktivita estonské ambasády, která sídlí v Praze na Kampě. Kuriozitou je, že jak Olešnice, tak i ambasáda utrpěla kvůli povodním v roce 2002 těžké škody. Zaměstnanci ambasády poté pomáhali Olešnickým s překlady dokumentů a se sháněním kontaktů v Estonsku.

Město Olešnice se už deset let přátelí s estonským městem Kilingi-Nomme.Mladší lidé se zapojili do spolupráce v projektu „I já jsem mladým a aktivním Evropanem". Desáté výročí spolupráce oslavili tím, že v létě zorganizovali výměnný pobyt. Letos v půlce srpna byla estonská výprava v Olešnici. Navštívili Prahu, Brno i Boskovice. V Olešnici se mimo jiné podívali do modrotiskové dílny a k dobrovolným hasičům.

Česká výprava navštívila Estonsko o měsíc dříve, mezi sedmnáctým a dvaadvacátým červencem. „Jelo nás z Olešnice dvacet mladých lidí s doprovodem. Předpokladem pro účast je věk od osmnácti do třiceti let. Navíc jsme museli zvládat základní angličtinu a mít zájem o komunální politiku," vyjmenovává účastník výpravy Jan Novotný. Pobyt využili k získání nových informací. „Seznámili jsme se s politickým uspořádáním Estonska, navštívili městský i regionální úřad a dokonce i parlament v hlavním městě Tallinu. Podívali jsme se i do několika firem," shrnuje pobyt Novotný.

Mládež v akci

Projekt olešnické omladiny je součástí programu „Mládež v akci", který organizuje Evropská unie. „V minulosti jsem navštívil jiné projekty v zahraničí a chtěl jsem zorganizovat něco podobného i u nás. S panem starostou jsme se domluvili, že bychom mohli uspořádat projekt s naším partnerským městem," hovoří o začátku spolupráce Novotný.

Podle něj si dokázali, že jsou schopni spolupracovat na mezinárodní úrovni. „A taky jsem rád, že jsem mohl Estonsko poznat. Navíc pobyt stmelil olešnickou mládež," míní Novotný. Účastníci výpravy si také procvičili komunikaci v angličtině. „Estonštině se totiž rozumět vůbec nedá, je příbuzná s maďarštinou," dodává mladík.

Podle starosty si ze spolupráce hodně odnesou i vedení obou měst. „V Estonsku funguje obecní samospráva úplně jinak. Takže si předáváme zkušenosti," říká.

Jako překážku, která trochu omezuje spolupráci, vidí velkou vzdálenost. Mezi Olešnicí a Killingi-Nõmme leží jeden a půl tisíce kilometrů. „Navíc ze začátku, když jsme ještě nebyly členy unie, bylo nutné projíždět přes několik pasových kontrol. Bylo to únavné," uzavírá Peša.

Město Olešnice se už deset let přátelí s estonským městem Kilingi-Nomme.

ONDŘEJ EKL