Do olešnické školy chodí děti z praktických škol z Blanenska, Svitavska a Žďárska, které vyžadují speciální vzdělávací potřeby. A také děti z olešnického výchovného ústavu. Ty jsou tam umístěny na základě soudem nařízené ústavní výchovy nebo soudem vydaného předběžného opatření, případně na základě smlouvy o dobrovolném pobytu. „Tyto děti se mohou vzdělávat v některém z oborů střední školy, a to dle svých zájmů a schopností. Do střední školy jsou zařazeny společně se žáky dojíždějícími i ubytovanými na internátech. Vyžaduje-li to zájem a schopnosti dítěte, může být dítě umístěno ke vzdělávání do školy mimo zařízení," píše se na stránkách školy.

Letos otevřelo vedení školy jen čtyři obory tříletých vzdělávacích programů z osmi možných. Opravářské práce, Potravinářskou výrobu zaměřenou na cukrářské práce, obor Stravovací a ubytovací služby zaměřený na kuchařské práce. „Po dvou letech jsme otevřeli také obor Zahradnické práce. Asi největší zájem je však o cukrářství," dodal Dostál.

V nabídce má škola ještě výukové programy na řeznické a uzenářské práce, prodavače, šití oděvů a také na květinářské a aranžérské práce. „S uplatněním v praxi to mají naši žáci ovšem složitější. Ve většině případů se jedná spíše o pomocné práce," poznamenal ředitel olešnické školy Dostál.

K dispozici mají cvičné kuchyně, prostory pro cukrářskou výrobu, školní zahradu se skleníky a také dílny. „Pro opravárenské práce máme také smluvně zajištěná pracoviště s několika firmami v okolí. V Olešnici, Věstíně a Letovicích," upřesnil Dostál.

Praxe na statku

Letos otevřelo vedení školy jen čtyři obory tříletých vzdělávacích programů. Opravářské práce, Potravinářskou výrobu zaměřenou na cukrářské práce, obor Stravovací a ubytovací služby zaměřený na kuchařské práce.Historie školy sahá až do druhé poloviny devatenáctého století, kdy byla v roce 1861 otevřena na tamní faře Hospodářská škola. Tu později vystřídala Hospodyňská škola. 20. července 1920 byl slavnostně položen základní kámen ke stavbě Hospodářské školy. „Škola byla dvouletá, ale vyučovalo se jen v zimním období od 1. listopadu do 30. dubna. K praktickým částem výuky sloužil školní statek Lamberk. Ten byl ve své době vybaven nejmodernější technikou," je uvedeno na webu školy.

Od roku 1940 do roku 1947 se ze školy stala Živnostenská škola a v roce 1948 tam byla zřízena Mistrovská zemědělská škola. „Ta již měla celoroční výuku a absolventi končili maturitou. V roce 1957 přešel školní statek Lamberk pod jiného vlastníka a úroveň kdysi tak věhlasné školy začala klesat, protože učni nemohli vykonávat praxi ve svém zařízení. V roce 1967 byla škola přesunuta do Boskovic," uvádí web školy.

Na podzim roku 1967 začal v Olešnici fungovat výchovný ústav pro mládež. Do tohoto školského zařízení byli umísťováni chlapci s etopedickými vadami, později i s mentálním postižením. „Zpočátku byl vztah mezi ústavem a obyvateli Olešnice problematický. K tomuto negativnímu postoji vedly zejména časté útěky svěřenců ze zařízení spojené s trestnou činností v Olešnici a blízkém okolí. Lidé se k existenci zařízení stavěli negativně a aktivovali několik podpisových akcí a peticí, které usilovaly o zrušení ústavu. Výchovný ústav si přesto udržel svou pozici," lze se dočíst na stránkách školy.

Při ústavu byla otevřena jedna třída s výukou zaměřenou na doplnění základního vzdělání. V roce 1981 byly při výchovném ústavu zřízeny učební obory pro chlapce. „Nejprve to byl učební obor Zemědělská výchova. Pak následoval učební obor Stavební výroba a Dělník pro veřejně prospěšné práce. V roce 1989 byla přijata jedna třída dětí z Olešnice a blízkého okolí do učebního oboru Zemědělská výroba se zaměřením na zahradnictví. Opravdový rozmach učebních oborů nastal až po roce 1990. Přibyly například učební obory šití oděvů, opravářské, kuchařské, keramické, řeznické a cukrářské práce," uvádí web školy.

Letos otevřelo vedení školy jen čtyři obory tříletých vzdělávacích programů. Opravářské práce, Potravinářskou výrobu zaměřenou na cukrářské práce, obor Stravovací a ubytovací služby zaměřený na kuchařské práce.Studenti olešnické školy v současnosti vydávají pravidelně školní časopis Semtamník a účastní se například kuchařských soutěží. Sami koncem dubna pořádají kuchařskou přehlídku. Na konci května čeká tamní školu velká událost. Pořádá celostátní letní olympiádu, do které se zapojí chlapci z výchovných ústavů. „Část olympiády se bude konat v Olešnici a část v Bystřici pod Pernštejnem," uzavřel František Dostál.