V roce 1927 byl jmenován profesorem na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Vedle vlastní pedagogické práce založil časopis Nová škola, který vycházel v letech 1926 – 1935.

Byl první děkanem Pedagogické fakulty Karlovy university a v roce 1957 se stal ředitele Pedagogického ústavu Jana Amose Komenského.