Po absolvování učebního oboru typograf (tisk Brno) studoval v letech 1981 až 1986 Střední uměleckoprůmyslovou školu v Brně obor propagační výtvarnictví u profesora A. Odehnala a M. Bravence.

Poté nastoupil do tiskárny v Blansku. Později se stal písmomalířem brněnských veletrhů a výstav.

Po revolučním roce 1989 spoluzakládal soukromé Grafické a modelářské studio v Brně, kterému je věrný celých šestnáct let. Věnuje se typografii, navrhování a realizaci výstavních scén nejen v České republice, ale především v zahraničí. Vilnius, Riga, Paříž, Peking, Shangai, Novosibirsk, Chicago, Moskva, Bratislava. Zde všude využívá svůj výtvarný talent, píli, houževnatost, nadání a organizační um. Nyní pracuje na volné noze jako výtvarník a malíř.

Část svého života zasvětil galerii „N Atelier“ , kterou založil v roce 1996 ve svém domě v Blansku. Za dvanáct let její existence dokázal uspořádat jedenapadesát výstav českých výtvarníků. V současnosti má v prostorách galerie vlastní atelier.

Bohumil Nečas je malíř, který používá několik výtvarných technik, ale jedno téma – ženy. Nejedná se o figurální kresbu, ale o kresbu ženy současné doby : sebejistou, křehkou, vzbuzující představivost, marnivost a ženskost. Zobrazuje ji s lehkostí, švihem, zahleděnou do dálky, zbavenou předsudků. Všechny mají oči, které ví.

Jeho ženy jsou součástí stylizovaných kompozic, kterými často v cyklech vyjadřuje nejen hold kráse. Cyklus Hry s tváří, Dámy na šachovnici, Egyptské inspirace , Barevné vlnky nebo Děvčata z Věstonic vyzařuje specifické kouzlo : ať už jde o kresby, nebo oleje, magie obrazů je velmi zřetelná. Tu a tam se proženou po ploše obrazu (jehož je hlavním námětem žena a její velké, překrásné oči) ryby, koníci či různé hudební nástroje, které umocňují námět a dodávají mystičnost. Kladou před nás celou řadu důležitých a zajímavých otázek. Detaily dávají jeho obrazům zřetelný kladný náboj, inspirují k přemýšlení o spojitosti člověk – příroda, člověk – svět, člověk – rozum, člověk – jedinečná a zvláštní bytost.

PAVEL SVOBODA (autor je galerista)

Výstavy: Parlament ČR Praha, Galerie Ikaros- Antik Slaný, Pachtův palác Santé Praha, Janáčkovo divadlo Brno, Divadlo Reduta Brno, Galerie Dílo Brno, Literární kavárna Brno, Galerie Jamborův dům Tišnov, Galerie Eva Bystřice nad Perštejnem, Galerie B Prostějov, Galerie Santražiny Zlín, Městská knihovna Blansko, Galerie Rubikon Olomouc, Galerie Ve Věži Blansko.

Nečasovy obrazy zdobily také řadu výstav ve Francii, Číně, Japonsku, Švédsku, Itálii, Polsku, Rumunsku.
Nečas: Inspirace se musí vysedět

Blansko – Obrazy Bohumila Nečase zdobily řadu výstav ve Francii, Číně, Japonsku, Švédsku, Itálii, Polsku, Rumunsku. Část svého života zasvětil galerii „N Atelier“, kterou založil v roce 1996 ve svém domě v Blansku. Za dvanáct let její existence dokázal uspořádat jedenapadesát výstav českých výtvarníků. V současnosti má v prostorách galerie vlastní atelier.

Kde hledáte inspiraci?
Zastávám názor, že inspirace se musí vysedět. (úsměv) Pracuji a další nápady prostě přicházejí. Takže se inspiruji vlastní prací.

Jaký váš obraz byste neprodal ani za nic?
Většinou se strašně nerad loučím s každým svým posledním obrazem. Dodělám ho a řeknu, že si ho nechám. Kolikrát to ve mně musí hodně dlouho zrát, než se s ním rozloučím.

Kterou ženu byste rád namaloval?
Ženy na mých obrazech jsou imaginární. Maluji podle fantazie.

Na jaké výstavě jste byl naposledy?
Nemohl jsem si nechat ujít výstavu belgického surrealisty Renného Magritteho ve Vídni. (jch)