V roce 1911 začali dělníci pod vedením Ericha Roučky v malé dílně v Blansku vyrábět elektrické měřicí přístroje, a to jako první v tehdejším Rakousko-Uhersku a jedni z prvních v Evropě. Dílna se brzy rozrostla na malou továrnu a jeden z nejproslulejších podniků okresu Metra Blansko tak slaví letos stoleté výročí. Dlouhou historii továrny si můžou lidé i dnes připomenout v blanenském muzeu, kde bývalí zaměstnanci Metry sbírají a opravují výrobky podniku.

„V polovině devadesátých let, kdy se začal měnit průmysl, vzniklo občanské sdružení Společnost pro identitu měřící techniky. Založili je bývalí pracovníci Metry, kteří se rozhodli tuto tradiční výrobu zdokumentovat a uchovat pro budoucí generace. Tehdy sdružení tvořilo asi sedmdesát lidí, a ti začali zkupovat, sbírat a opravovat měřící přístroje vyrobené v Metře,“ vzpomíná Jaroslav Šejnoha, který v roce 1997 ještě pracoval v podniku a dnes patří k asi desítce bývalých zaměstnanců schraňujících historické výrobky továrny.

Ve zdech tradičního blanenského podniku totiž spousta zaměstnanců strávila většinu života, proto nechtěli, aby jeho některé dnes už nepoužívané výrobky upadly v zapomnění. „Do Metry jsme nastoupil hned po vysoké škole jako řadový pracovník a odešel po čtyřiceti letech z pozice generálního ředitele. K podniku mám proto přirozeně vztah. Navíc vedle strojírenství je Metra v Blansku druhá nejvýraznější průmyslová výrobna a nechtěli jsme, aby se na to zapomnělo,“ vysvětlil Šejhoha.

Kořeny podniku spadají do začátku dvacátého století, do doby výrazného technického a průmyslového rozvoje, kdy parní a první elektrické stroje se už bez elektrického měření nemohly obejít. U počátků výroby elektrických měřicích přístrojů v Blansku stál se svou malou dílnou významný český vynálezce Erich Roučka. Roučkova dílna se ale brzy rozrostla na malou továrnu, jejíž zaměstnanci si pod vedením vynálezce rychle osvojili novou techniku a výrobky továrny si získávaly dobrou pověst na trhu. „Velkým rozmachem prošla firma ve druhé polovině dvacátých let, kdy se začaly projevovat zkušenosti, které si Erich Roučka přivezl ze své studijní cesty do Ameriky. Zavedl jako první v Evropě sériovou výrobu automatických kotelních regulací, nazvaných se souhlasem Karla Čapka Roučkovy roboty,“ píše se k historii podniku na internetových stránkách Metry.

Na dvanáct set přístrojů sesbíraných bývalými zaměstnanci podniku je nyní uchováno v Muzeu v Blansku. „Hledali jsme je po celé republice a podle našich možností a sil také opravovali. Je to pestrá sbírka, většinou jsou tyto výrobky jen po jednom nebo po několika málo kusech,“ upřesnil Šejnoha.

Momentálně muzeum vystavuje pouze dvě stě přístrojů z této sbírky, zbylých tisíc má uchováno v depozitář. „Rádi bychom zpřístupnili kompletní sbírku, bohužel nám na to ale chybí prostory. Doufáme, že s plánovanou rekonstrukcí podzámčí se to změní a my budeme moc přístroje vystavit všechny podle vzoru světových technických muzeí, kde si lidé sami můžou vyzkoušet, jak přístroje fungovaly,“ doplnila ředitelka blanenského muzea Eva Nečasová.

Pod značkou Metra Blansko zaměstnanci podniku vyvíjí a vyrábí tradiční měřící přístroje dodnes. Vedle toho se zaměřují na zakázkovou strojírenskou a elektro výrobu. „V současné době pracuje v podniku dvě stě sedmnáct zaměstnanců, z toho sto pětatřicet mužů a dvaaosmdesát žen,“ doplnil obchodní ředitel Metry Prokop Kocián.