Další díly seriálu Kostely na Blanensku najdete ZDE

Kaple je zasvěcena Nejsvětější Trojici Boží. „Kapli postavili obyvatelé Makova v roce 1857,“ řekl starosta obce Josef Halva. V pamětním listu uloženém v báni pod křížem je zapsáno: „Roku 1856 dne 14. máje se začalo stavět a dostavělo se dne 27. září. Na slavnost svaté Magdaleny dne 27. července první ranní klekání se zvonilo.“

Roku 1857 byla dokončena vnitřní výzdoba kostelíčku. Na slavnost Nejsvětější Trojice Boží dne sedmého června byla kaple vysvěcena. S povolením biskupa vysvěcoval kostelík sulíkovský farář František Štěrba.

Navzdory tomu, že je Makov tak malá obec, v letech 1937 až 1959 bydlel dokonce na tamní faře kněz. „To jsme tu mívali mši svatou každý den,“ vzpomenul starosta. Z Makova, který v současnosti nemá ani padesát obyvatel, také dva kněží pocházejí.

V devadesátých letech minulého století však byla kaple ve velmi špatném stavu, proto v roce 1991 zastupitelstvo obce rozhodlo, že je stavbu třeba opravit.

Přípravy začaly již v roce 1993, kdy se nařezalo potřebné dřevo na vazbu. Klády na pořez byly z obecního lesa, který byl obci vrácen od státní správy. V březnu 1997 byla v obci vyhlášena sbírka peněz – vybralo se padesát tisíc korun, což je na tak malou vesnici úctyhodná částka.

Do práce se Makovští dali sedmého března 1997. Napřed stavěli lešení, pak rozebrali vazbu. Byl sundán křížek a kopulka. Báň a křížek byly odvezeny do Němčic, kde kovářský mistr Syka převzal kříž a po domluvě vyrobil nový.

Na střeše pět křížů

Střecha byla nejprve navržena šindelová – podle původního vzoru. To však zastupitelstvo zamítlo a bylo požádáno o pokrytí kaple beternitem. „Věž je osmiboká a na střeše je vyobrazeno celkem pět červených křížů,“ sdělil Halva. O tom, že je střecha jedinečná a pokrývačská práce precizní, svědčí i získaný titul Střecha roku 1997. Střecha je dílem pracovníků firmy Josefa Konečného z Černé Hory.

Kapli bylo nutné kompletně opravit, takže v dalších letech se dělaly nové omítky, dlažba, elektřina. Co se týká vnitřního vybavení, hlavní obraz Nejsvětější Trojice namaloval v roce 1934 malíř Jindřich Schenk. Svatostánek je původní a socha Panny Marie je přivezená z Medjugorje. Křížovou cestu vytvořil Martin Findais.

V roce 1997 bylo také zřízeno elektrické ovládání zvonku ve věži. Zvoní se nyní ráno, v poledne i večer. „Do té doby jsme chodili zvonit ručně, a to pouze když někdo zemřel,“ objasnil starosta.

Makovští mají s kaplí ještě další plány. „Od roku 1997 jsme do oprav kaple investovali asi šest set tisíc korun. Nyní sháníme sochu Božího Milosrdenství,“ doplnil Josef Halva.

Vážení čtenáři, seriál Kostely na Blanensku najdete v tištěné podobě také každé úterý v Blanenském deníku Rovnost

MARIE HASOŇOVÁ