Další díly seriálu Kostely na Blanensku najdete ZDE

Z vyvýšeného místa v obci shlíží na Knínice farní kostel zasvěcený svatému Markovi. Stavěl se na začátku devatenáctého století a patří mezi nejvýznamnější památky obce. V obecní kronice z roku 1899 se píše: „V roku 1805 začal se též stavěti nový kostel a pokročeno v tom roku se stavbou tak daleko, že se do zimy dostala pod střechu. V roku 1806 byl kostel již tak upraven, že se mohl 24. srpna vysvětiti od pana děkana Hitšmana z Boskovic.“

Kostel byl vystavěn nákladem 5 574 zlatých 27 krejcarů. Zajímavostí je, že zvony nejsou ve věži kostela, jak to bývá zvykem. „Jsou umístěny mimo kostel ve zvonici, jako tomu bývalo kdysi dávno,“ popisuje Josef Ševčík z Knínic. Zvonice byla postavena severovýchodně od kostela jako provizorní stavba pro tři zvony z narušené kostelní věže.

V sousedství nového kostela, na místě nynějšího hřbitova, totiž stával dříve kostelík svaté Markéty, který byl při stavbě nového kostela rozebrán. Zachovalo se pouze bývalé kněžiště užívané dosud jako márnice. Protože věž nového chrámu nebyla vhodná pro zatížení velkými zvony, byla u něj koncem osmnáctého století zbudována dřevěná zvonice, do které byly z důvodu bezpečnosti tři kostelní zvony přemístěny.

Zvonice má čtvercový tvar a každá strana má tři kulatá volná okna. Stejně jako kostel je vedena v seznamu chráněných kulturních památek. Zvonice je zajímavým dokladem lidové architektury, jedná se o poctivou práci místních tesařů.
„Ve věži kostela je původní hodinový stroj, není to elektronika,“ poukázal na další zajímavost Ševčík.

Cenné sochy

Uvnitř kostela se nachází řada zajímavých a cenných památek, z nichž za zmínku stojí kazatelna z doby kolem roku 1802 až 1806 a z téže doby pocházející křtitelnice. Další křtitelnice, středověká, je umístěna v depozitáři u schodiště.

Po stranách hlavního oltáře stojí několik cenných soch, například svatý Václav z třetí čtvrtiny osmnáctého století či socha svatého Floriána z druhé poloviny osmnáctého století. Z konce osmnáctého století pochází socha svaté Barbory, socha Krista a socha Panny Marie. Z osmnáctého století je také nástolní kříž za hlavním oltářem. Dílem vrcholného baroka je zdobená kredenční skříň z doby kolem roku 1700. Nejstarší památkou je zvon z roku 1556 zhotovený mistrem Filipem z Vyškova.

V roce 1829 byla pod kostelem vybudována rodová hrobka hrabat Strachwitzů. V současné době je vchod do hrobky chráněn masivní kovanou železnou mříží ozdobenou písmenem S a ručně tepanou hraběcí korunkou a dále obrovským náhrobním kamenem, do kterého je vytesán erb hrabat Strachwitzů. Krypta ve tvaru kříže ukrývá dva kamenné sarkofágy a čtyři kovové rakve.

Před časem prošel kostel většími úpravami. „V roce 2006 se dělaly opravy kostela k dvousetletému výročí postavení kostela. Rekonstruovala se vnitřní výmalba, provedlo se odvodnění a odvlhčení,“ doplnil Ševčík.

Vážení čtenáři, seriál Kostely na Blanensku najdete v tištěné podobě také každé úterý v Blanenském deníku.