„Pojmenování hradu a později dle něj i osady samé je odvozeno od černého zbarvení tamějších lesnatých vrchů," píše Josef Pilnáček v knize Paměti Černé Hory.

První historická zmínka o městysi Černá Hora, a tedy i o hradu, pochází roku 1279. Dřívější zprávy se nedochovaly.

Dá se však předpokládat, že hrad i městys už existovaly. „Z let 1000 až 1200 se dochovalo dostatek památek a zpráv o blízkém Bořitově. Směle tak můžeme tvrdit, že Černá Hora, která leží v blízkosti Bořitova, také již v těchto dobách stávala, byť o tom nemáme přímé historické zprávy," píše Pilnáček.

Ve třináctém století byl majitelem hradu Matouš z Černé Hory. Pocházel z velkého a zámožného rodu, kterému patřily i ostatní zámky v okolí. Počátkem čtrnáctého století získal Černou Horu i hrad rod pánů z Boskovic. Právě ti se nejvíce podepsali na podobě hradu. Ten byl v roce 1567 pod jejich vedením přestavěn na zámek. Tehdejší majitel Albrecht Černohorský z Boskovic k němu nechal přistavit renesanční předhradí a vlastní jádro přestavěl na renesanční zámek. Opravy trvaly několik let.

V roce 1597 vymřela mužská větev rodu Boskoviců. Černohorské panství získali sňatkem Lichtenštejnové. „Převzetí Černé Hory a ostatních, dříve boskovických statků, bylo spojeno s obtížemi, protože různé strany si činily na dědictví nárok," přibližuje Pilnáček.Podoba zámku v Černé Hoře kolem roku 1820.Zdroj: Kniha Paměti Černé Hory autora Josefa Pilnáčka

Roku 1724 zámek vyhořel a zůstal dlouho v troskách. Část byla barokně přestavena v roce 1830, část však zůstala pod provizorním zastřešením až do roku 1859, kdy panství získal rod Friesů. Na opravy zámku Friesové povolali vídeňského architekta Theofila Hansena, který odstranil barokní přestavby. Zámek dostal pseudorenesanční podobu a obě jeho části byly opět slohově sjednoceny. Současně byl upraven i vrch Paseka. Byly na něm vybudovány vycházkové pěšiny, upraveny přístupové cesty, vysázena stromořadí a některé exotické dřeviny.

V roce 1945 získal zámek stát. O pět let později v něm zřídil domov důchodců. Nejdříve jen v hlavní budově. V sedmdesátých letech byl však rozšířen o přední budovy zámku. Tehdy v něm mohlo žít až tři sta dva lidí. Mezi lety 1994 a 2000 byl domov důchodců zrekonstruován. Venkovní i vnitřní prostory prošly proměnou, která stála bezmála padesát miliónů korun. Aby se domov stal komfortnějším, snížil se počet lůžek na současných sto padesát pět.

V zámku se pro ubytované seniory konají různé akce. Tou poslední bylo rozsvěcení vánočního stromku na nádvoří. „Kromě rozsvěcení pořádáme v prosinci i mikulášskou nadílku či vánoční koncert. Pro naše klienty také pravidelně organizujeme taneční terapii nebo canisterapii. Často zde míváme různé hudební produkce," popsala aktivity ředitelka Domova pro seniory Věra Veselá.

Spojení historické budovy a domova důchodců se líbí i Janě Kořenové z Brna, která právě vybírá domov pro svou maminku. „Jsem nyní v situaci, kdy s maminkou hledáme vhodné místo, kde by se jí líbilo. Zvažujeme i domov pro seniory v Černé Hoře. Má moc pěkné prostory a hlavně okolí. Maminka vtipkuje, že jí pak budeme muset říkal královno, když bude žít na zámku. Nicméně pro nás z Brna je to už docela daleko. Ráda bych ji měla blíž. Tak uvidíme, jak se nakonec rozhodneme," řekla Kořenová.

MARKÉTA PULDOVÁ