Další díly seriálu Kostely na Blanensku najdete ZDE

Svaté Anně je zasvěcena historizující novogotická kaple z režných neomítnutých cihel, která červeně svítí na návrší nad Šebetovem. Podle autorů knihy Sakrální stavby okresu Blansko, kterou vydalo Muzeum Boskovicka v roce 1998, je stavba dokladem dobového romantismu a v lokalitě Malé Hané je zcela ojedinělá.

Kaple pochází z roku 1842. Stojí v místech bývalého zámeckého letohrádku, který dal v roce 1711 přestavět hradišťský opat Bernard Waneke na kapli Bohorodičky Marie. Jak píše v knize Šebetov včera a dnes vydané v roce 2002 její autorka Dagmar Stryjová, stála u kaple pod vysokým dubem ještě poustevna, v níž žil poustevník. Podle pověsti, která se o něm dochovala, uměl tento poustevník číst v myšlenkách lidí, rozuměl i zvířatům. „Rád poradil, potěšil, vlil do každého srdce zase novou útěchu a naději. Stačilo jen říct: Běž k bratru Jiřímu, on ti jistě pomůže“, píše se v pověsti. Prý umřel pokojně ve spánku a pochovali ho hned vedle poustevny pod rozložitým dubem.

Za tím, jak kaple vypadá dnes, stojí hrabě Mořic Strachwitz, který v již zmiňovaném roce 1842 zřídil kostelík v novogotickém stylu. Ovšem i ke vzniku kaple svaté Anny se váže pověst, kterou v knize Šebetovské pověsti zachytil Rudolf Wilhelm. Podle ní páni ze šebetovského zámku žili velmi rozmařilým životem. A když rozmařilost panstva v letohrádku právě dosáhla vrcholu, na jasném nebi se objevil najednou černý nevelký mrak. „Pojednou se zablýskalo, zazněl mohutný rachot hromu a ohnivý blesk sjel přímo doprostřed mramorového stolu, kolem něhož seděla rozmařilá společnost. Stůl byl rozbit, sklenice roztříštěny, bohatá jídla kolem rozmetána. Pod stolem ležela omráčená hodující společnost,“ praví se v pověsti. Začalo se říkat, že se jednalo o boží trest. A protože se jako zázrakem nikomu nic nestalo, nakázala hraběnka zbořit letohrádek a na jeho místě postavil kapli svaté Anny, protože se to stalo právě v tento svátek.

Památkově chráněná kaple byla postupně vyzdobena řadou uměleckých děl. Jsou tam například krásné řezby tyrolského autora Pendla, obrazy apoštolů nad hlavním oltářem namaloval malíř K. Mayer. Obrazy Smrt svatého Josefa a Smrt svaté Anny jsou dílem moravského malíře Ignáce Raaba a pro kapli byly věnovány ze šebetovského zámku. Dále kapli zdobí obraz svaté Rosy z Limy a obraz Světice z konce sedmnáctého století od neznámého barokního malíře. Ze zámku byl do kaple přenesen i klasicistní bohatě zdobený lustr z počátku devatenáctého století.

Cennosti v kapli v minulosti lákaly zloděje. Ti teď v podstatě nemají šanci. „Protože v minulosti byly pokusy o vloupání do kaple, nechala tam obec instalovat alarm, který sám vytočí patřičná telefonní čísla. Kaple je nyní důkladně zabezpečena,“ uvedl šebetovský starosta Zdeněk Čížek. Obec nechala asi před dvanácti lety opravit také střechu kaple. Na opravy zatím čeká část soklu, který upadl před několika lety při leteckém cvičení.

Jak ve své knize píše Dagmar Stryjová, výstavbou kaple začala v Šebetově éra slavných poutí, které se konaly přesně ve svátek svaté Anny. O pouti v Šebetově tehdy prý bývalo až čtyřicet kramářských stánků. „V roce 1946 byla tradiční šebetovská pouť ve všední den zrušena a od té doby je překládána na neděli,“ píše Dagmar Stryjová. Tak je tomu dodnes.

Vážení čtenáři, seriál Kostely na Blanensku najdete v tištěné podobě také každé úterý v Blanenském deníku Rovnost