Letos chce dokončit opravu tamní školy, zdravotního střediska a připravit k prodeji obecní stavební pozemky. „Letos jsme se nechtěli pouštět do žádných větších akcí, ale do rozjetého vlaku se dá jenom nastoupit. Brzdit se moc nedá,“ říká s úsměvem čtyřicetiletý muž.

Máte maturitu v oboru elektro. Přesto jste se po škole této práci věnoval jen několik let. Proč jste vůbec dal v polovině devadesátých let přednost komunální politice?
Já kandidoval v divoké porevoluční době, kdy na radnicích a v zastupitelstvech ještě seděli dost často lidé s vazbami na předchozí režim. Ostřílené štiky v obecním rybníku, které mezi sebe moc mladých nepouštěly. Připadlo mi, že se na mladé lidi stále zapomíná. Na jejich plány a ambice. Do voleb jsme v roce 1994 sestavili kandidátku jako Sdružení nezávislých kandidátů. Já se chtěl dostat do zastupitelstva, ale nakonec jsme volby s obrovským náskokem vyhráli a já se stal starostou.

To musel být pro vás ale obrovský skok do neznáma. Vždyť jste do té doby pracoval v Elektromontu ve Velkých Opatovicích. Vedení obce bylo přece jen něco úplně jiného…
Ale pozor, to pro mě právě byla fantastická škola a příprava. V Elektromontu jsem prošel několika posty. Jednal s lidmi, komunikoval s úřady, pracoval s počítačem. To vše se mi pak náramně hodilo.

Nyní jste jedním z nejdéle „sloužících“ starostů na Blanensku. V čele Šebetova stojíte už páté volební období. Byly za ta léta momenty, kdy jste chtěl se starostováním seknout?
Každé období bylo pro mě něčím zajímavé a člověk se měl pořád co učit. Stále přede mnou byly různé úkoly a výzvy, stejně jako chuť pro obec něco dělat. Spousta šancí dosáhnout na dotace a místním poskytnout lepší zázemí, služby a možnosti. To mě pořád hnalo a žene dopředu. S prací starosty jsem zatím nechtěl a ani neměl důvod seknout.

Jsou však situace, kdy ať se člověk snaží sebevíc, tak se všem nezavděčí. A když se něco nepovede, je starosta první na ráně…
S lidmi v Šebetově jsem vždy vycházel v dobrém. Nepamatuji si, že bychom někdy šli proti sobě. Navíc stále cítím jejich obrovskou podporu, což je pro mě osobně velmi důležité. Vždy jsem se snažil jít cestou udělat pro obec maximum a lidé mi to oplácí důvěrou. Kdyby tomu tak nebylo, tak práce starosty pro mě nemá smysl. Ten pocit, že po vás něco zůstane, co lidem v obci pomůže, je pro mě důležitý.

Do čeho se chcete v obci v následujícím období pustit nejdříve?
Na konci roku jsme měli s lidmi besedu, kde jsem říkal, že letos se do žádných větších akcí pouštět nebudeme a raději si vytvoříme nějaké finanční rezervy. Takový odpočinkový rok. Jenže do rozjetého vlaku se dá jen přistoupit, ne brzdit, takže nás toho letos čeká opět dost. Stejně jako v minulosti se snažíme v maximální míře využít jakýchkoliv dotací. To je pro obec vždy fantastická příležitost, jak udělat projekty, na které by neměla peníze, nebo si je musela půjčit.

Co jste tedy v obci rozjeli za projekty?
Dokončili jsme opravu kanalizace. Při větších deštích tekl Šebetovem proud vody. Kanály nestačily vodu brát a ulice pak byly plné bláta a štěrku. Některé domy byly podmáčené. Nyní také dokončujeme zasíťování pozemků v lokalitě Čtvrtě. Kanalizace a vodovodní přípojky jsou tam již hotové. Nedávno se dodělal přívod elektřiny a veřejné osvětlení. V květnu bychom měli připojit plyn a pozemky začít prodávat. Zasíťovaných obecních pozemků je tam deset a dva soukromé. Později se ještě k pozemkům dodělá cesta.

Je o tyto stavební pozemky zájem?
Okolní obce mají občas s prodejem podobných pozemků problém. Já vycházím z toho, že Šebetov leží na dopravní tepně mezi Boskovicemi a Velkými Opatovicemi a o bydlení zde bude zájem. V žádném případě se je však nebudeme snažit prodat pod cenou. Nic se nestane, když je prodáme třeba až příští rok.

Začali jste také opravovat školu…
Konečně se nám podařilo získat dotaci na zateplení školy, které dokončujeme. Měnila se okna, dveře, dělá se fasáda. Doufám, že letos konečně dostaneme dotaci na opravu a zateplení zdravotního střediska. Chodí tam spousta lidí nejenom ze Šebetova a lidem chceme nabídnout důstojné prostředí.

Jak vypadají po zimě silnice v Šebetově?
Některé úseky chceme opravit. Ale jsme opět závislí na dotacích z Jihomoravského kraje. Z krajských dotací bychom chtěli také něco udělat se zelení v obci a nakoupit herní prvky na hřiště u mateřské školky.

Říkal jste, že se snažíte využít dotací v maximální možné míře. Ale i přesto obec musí do těchto projektů investovat spoustu peněz. Některé obce se díky získaným dotačním titulům také pořádně zadlužily. Splácí Šebetov velké úvěry?
Každá obec má spoustu potřeb a má různé možnosti, jak je vyřešit. Buď si je zaplatí sama, využije dotace a část zaplatí ze svého, nebo si na ně půjčí. My šli cestou dotací a nelitujeme toho. Je pravda, že za spoluúčast jsme zaplatili spoustu peněz, ale bez dotací bychom byli bez šance dosáhnout na řadu věcí. Neměli bychom čistírnu odpadních vod, plyn, vodojem a přivaděč vody, bytový dům. V současnosti splácíme úvěry ve výši patnáct milionů korun. Ale pro obec to není s naším rozpočtem nijak zásadní problém. Navíc, když letos prodáme některé z obecních stavebních pozemků, vytvoříme si slušnou finanční rezervu. Dostaneme také peníze za pronájem pozemků, na kterých stojí fotovoltaická elektrárna.

Sluneční elektrárny jsou velmi diskutované téma. V Šebetově máte dvě. Zaznamenal jste ze strany místních nějaké negativní reakce ohledně jejich stavby?
Já o žádných negativních postojích Šebetovských vůči těmto fotovoltaickým elektrárnám nevím. Elektrárny rozhodně nezabírají úrodnou půdu a příliš nezasahují do krajiny. První elektrárna stojí v areálu bývalých dřevařských závodů a není ani moc vidět. Druhá je kousek vedle, z části na obecních pozemcích. Firmě jsme je pronajali na patnáct let. Letos bychom měli dostat za pronájem osm set tisíc. Každý další rok pak zhruba dvě stě tisíc.

V minulosti jste měli zejména v letních měsících problémy s vodou, které bylo nedostatek. Jaká je situace v současnosti?
Před třemi lety jsme postavili nový vodovodní přivaděč a vodojem. Od té doby problémy s vodou nemáme.

Když zůstaneme u vody, v obci máte rovněž koupaliště, které by si však jistě zasloužilo opravit…
Je to složité. Za stávajících hygienických norem a předpisů ho nemůžeme provozovat jako koupaliště. V podstatě je to požární nádrž. Kdybychom z ní chtěli udělat koupaliště, které by tyto normy splňovalo, stálo by spoustu peněz, které nemáme. Jenom rekonstrukce by přišla na několik milionů a navíc bychom určitě nesehnali dotace. Je problém sehnat dotace na krytá sportoviště, natož na koupaliště. Nádrž se snažíme udržovat v provozuschopném stavu, dělat drobné opravy a vždy za pomoci brigádníků ji na léto připravit. Má nový nátěr, základní systém filtrování. Je to takové zpestření a nadstandard pro místní i přespolní. Dá se tam i kempovat.

V obci už dlouhá léta nabízíte lidem zajímavou službu. Přes informační registr Jihomoravského kraje zasíláte lidem SMS zprávy o dění v obci. Jaké máte na tuto službu ohlasy?
Je to naprosto úžasná věc. Jak pro lidi, tak pro mě jako pro starostu. Dřív byl třeba výpadek elektřiny a já měl v tu ránu desítky telefonátů, co se děje a kdy to bude opraveno. Takhle rozešleme okamžitě hromadně smsky a je po problému. Stejně jako v případě jiných důležitých zpráv. Dopravní výluky, odstávky vody a podobně. V obci máme v tomto systému SMS zpráv vyčleněno několik skupin. Hasiče, sokoly a další. Ty rovněž informujeme o dění v obci. Všichni si tyto SMS zprávy velmi pochvalují a v obci si je nechá posílat přibližně polovina lidí.