S nositeli ceny diskutoval při slavnostním ceremoniálu spisovatel a básník Ludvík Kundera společně s teoretikem výtvarného umění Igorem Zhořem. Celý večer slovem provedla Irena Vrtělová a hudbou zpestřil jazzový kvintet Ornis Jana Beránka.

Eva Dřízgová-Jirušová je přední sólistkou opery Národního divadla moravskoslezského v Ostravě. A stálým hostem Národního divadla, Státní opery Praha a Janáčkovy opery v Brně. Je dvojnásobnou držitelkou Ceny Thálie (v roce 1996 za roli Mimi v opeře Bohéma od Giacoma Pucciniho a v roce 1998 za roli Melisandy v opeře Claude Debussyho Pelleas a Melisanda).

Její mimořádné hlasové a muzikální dispozice ji přivedly ke spolupráci s předními orchestry a festivaly v tuzemsku i v zahraničí. Systematicky se věnuje písňové tvorbě. Od roku 2000 vyučuje na Janáčkově konzervatoři v Ostravě a od roku 2008 také na katedře sólového zpěvu Ostravské univerzity.

Sama říká: „Nemohu nemluvit o svém prvním blanenském pedagogovi, který ve mně vzbudil lásku k hudbě. Díky němu jsem objevila její sílu, krásu, kouzlo, nekonečnost a díky němu jsem také nastoupila cestu profesionální zpěvačky. Tímto pedagogem byla paní Věra Škápíková, které jsem si nadevšecko vážila. Město Blansko miluji, a jak mohu, tak se tam vracím. V Blansku jsem prostě doma."

Po prvních koncertech Lidové školy umění Blansko a po zpívání v chrámovém dětském sboru studovala Eva Dřízgová na brněnské konzervatoři u profesorky Megové, později soukromě u profesora Babáka. První angažmá prožila v Olomouci, k jejím prvním rolím patří Terinka v Dvořákově Jakobínovi a Kleopatra v Händelově Juliu Caesarovi.

Od roku 1986 až do současnosti je sólistkou ostravské opery, kde ji publikum aplaudovalo za její pěvecké i herecké výkony ve špičkových rolích. Z českého repertoáru jsou to zvláště Mařenka, Rusalka, Jitka, Jenůfa, Lyška Bystrouška, ze světového repertoáru Violetta (ve Verdiho Traviatě), Rosina (v Rossiniho Lazebníkovi), Taťána (v Čajkovského Oněginovi…).

Rolí je mnoho a krásných, navíc je i mnoho koncertních vystoupení, písňových recitálů. K životu renomované pěvkyně patří jistěže i zájezdové zpívání v mnoha evropských městech a hostování na předních českých operních scénách.

Eva Dřízgová-Jirušová patří k pěveckým jistotám uměleckého souboru Národního divadla moravskoslezského. Uprostřed léta 2012 ji zastihlo životní jubileum abrahámoviny, které oslavila v listopadu na jevišti v ostravském Divadle Antonína Dvořáka. Dostala narozeninový dárek roli Káti v Janáčkově opeře Káťa Kabanová.

Zazpívala řadu postav v domácím i světovém operním repertoáru. Jak sama říká, minula ji pouze role Markétky ve Faustovi. Ta byla v divadle vždycky nasazena, když byla na mateřské dovolené. Byla by to role, která by ji dobře seděla, už proto, že se jí ve francouzštině dobře zpívá a francouzský repertoár je jí blízký. Doufáme, že se Evě Dřízgové-Jirušové na umělecké cestě tato role již nevyhne.

Literatura: katalog Cena města Blanska za kulturu, 1996. Zpravodaj města Blanska, 1996. Rovnost, 1996. Týden u nás, 1996. Interne­tový zdroj.

Příště: Laureát Ceny města Blanska za kulturu 1996 – Antonín Juračka

„Občas se někde vynoří názor, že opera je útvar, který je na vymření. Myslím si, že tomu tak není. Kvalitní umění zůstane vždy životaschopné a přetrvá. A i kdyby se měla opera nějak ´zakonzervovat´, už to, co bylo v tomto žánru vytvořeno, včetně Janáčkových děl, jsou kusy natolik moderní a nadčasové, že budou mít v každé době posluchačům co říci. Takže ze zániku opery strach nemám."

Eva Dřízgová-Jirušová