Do prvního ročníku Zimní hospodářské školy v Boskovicích nastoupilo před více než sto pětadvaceti lety patnáct žáků. Byla určená především pro syny rolníků, kteří v létě pracovali v hospodářství a v zimě prohlubovali svoje obecné i zemědělské vzdělání.

V roce 1888 v Boskovicích vznikla Živnostenská škola pokračovací. Do té se v prvním roce zapsalo osmašedesát učňů do dvou tříd a nejvíce se jich učilo oboru obuvnickému, krejčovskému, cukrářskému a pekařskému.

Vývoj obou škol ovlivňovaly bouřlivé události dvacátého století. Zimní hospodářská škola ve své historii několikrát změnila svůj název, a to především podle toho, jaké obory nabízela. Po sametové revoluci totiž klesla poptávka po absolventech zemědělských škol. K zemědělským oborům se tak začaly přidávat například i obor obchodní akademie nebo agropodnikání. „Ve školním roce 1996/1997 se původní střední škola rozšířila i o vyšší odborné studium," připomněl ředitel školy Pavel Vlach. Škola tak získala název Národohospodářská vyšší odborná škola, Vyšší zdravotnická škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Boskovice.

Změny se nevyhnuly ani původní Živnostenské škole pokračovací. Po roce 1989 nabízela například obory operátor oděvní výroby, strojní mechanik, ale i management strojírenství. Od roku 2000 škola nesla název Integrovaná střední škola technická.

Vedou počítače

O čtyři roky později se obě tyto školy sloučily a tím už vznikla dnešní Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola Boskovice. „Nyní nabízíme jeden obor učební, a to kuchař-číšník. Dále pět oborů maturitních – informační technologie, informatika v ekonomice, obchodní akademie, hotelnictví a turismus a veterinární prevence," vyjmenoval učitel z VASS Boskovice Milan Reitschmied. Pro absolventy učebních oborů škola nabízí i dálkové nástavbové studium v oboru podnikání. „Nabízíme ale i pomaturitní studium, a to na Vyšší odborné škole ekonomické a zdravotnické, po jehož absolvování studenti získají titul DiS. Na ekonomické VOŠ nabízíme studium v oborech ekonomika a podnikání, finančnictví a bankovnictví a cestovní ruch. Na VOŠ zdravotnické obor diplomovaná všeobecná sestra," řekl Reitschmied.

V současné době školu navštěvuje jedenáct set studentů. „Zájem o obory se rok od roku liší. V minulém roce ale vedly obory zaměřené na informační technologie a obor hotelnictví a turismus," řekl Reitschmied. Podle něj studenti v tomto oboru získávají praktické zkušenosti například díky čtrnáctidenním praxím nebo široké nabídce nadstandardních kurzů, jako třeba kurz sommelierství, kurz kávy-barista, barmanský kurz, vyřezávání ovoce a zeleniny nebo kurz studené kuchyně. „Studenti mají možnost jezdit i na zahraniční praxe do Řecka a momentálně vyjednáváme i praxe v Itálii. Kromě toho je součástí výuky i cestování, pořádáme proto zájezdy do Paříže, Londýna, ale například i do Vídně a Krakova," uvedl Reitschmied.

Kromě běžného studia se škola zapojuje i do systému celoživotního vzdělávání. „Nabízíme velké množství různých kurzů pro dospělé . V tomto ohledu jsme byli dokonce vyhodnoceni jako jedni z nejlepších na jižní Moravě. Jsme akreditovaní v oblasti sociálních věcí, zdravotnictví, ekonomiky i počítačů a naše certifikáty jsou platné i jako rekvalifikační kurzy," vysvětlil ředitel školy.

Školu vyhledávají studenti z různých koutů republiky. „Velké spádové území mají například obory vyšší odborné školy, ale i maturitní obor veterinární prevence. Na jižní Moravě jsou totiž jen tři školy s tímto zaměřením," uvedl Vlach.

Škola proto studentům nabízí i ubytování. „Máme vlastní domov mládeže s kapacitou téměř sto třicet míst," dodal ředitel školy.

Na dobu studia na VASS Boskovice ráda vzpomíná například Lucie Rybová, která vyšší odborné studium v oboru ekonomika a podnikání na škole absolvovala v roce 2009. „Tomuto oboru se sice nakonec v praxi nevěnuji, ráda ale vzpomínám například na exkurzi do Vídně, kterou jsem se školou a svými spolužáky absolvovala," říká Rybová.