V kraji vinic měl Přibyl hledání další kamenné památky poměrně jednoduché. Kámen stál u zdi tamního kostela. „Než jsme kámen našli, byla i trocha adrenalinu, protože foukal silný vítr. Na hřbitově to vypadalo jako po výbuchu, po zemi se povalovaly rozbité vázy a haluze ze stromů, ze střechy kostela spadlo z pořádné výšky několik tašek. Takže jsme nehledali jen na zemi, ale pohledy jsme směřovali zejména ke střeše," usmál se při vzpomínce na výlet turista.

Podle obecního webu smír-čí kámen pochází z roku 1777. Dříve byl v zahradě u domu č. 171. V roce 1991 byl kámen přemístěn k ohradní zdi u kostela. Asi třicet metrů od původního místa. Přední strana kamene je popsána majuskulním textem, dnes již bohužel nečitelným. V posledním řádku nalezneme rok 1777. Nad smírčím kamenem je umístěna mramorová pamětní deska s textem vysvětlujícím událost, ke které byl kámen položen. „Smírčí kámen byl postaven v roce 1777 jako součást trestu na místě, kde byl o pouti a hodech zastřelen pavlovskými občany Jan Vykydal z Kobylí."

Za dalším dobrodružstvím vyrazil Přibyl do okolí obce Smrčná na Jihlavsku. Křížový kámen si chtěl vyfotografovat u Černého rybníka. Na místo však dorazil, když už tam kámen nebyl. Podle knihy Kamenné kříže Čech a Moravy se jednalo o zaoblenou žulovou desku s hlubokým obrysem latinského kříže. Spojení břevna a kůlu bylo naznačeno vázáním. Nad levým ramenem byl vytesaný magický důlek.

Původně kamenná deska stála u cesty do Větrného Jeníkova a kolem roku 1970 byla k Černému rybníku přemístěna majitelem jedné z tamních chat.

Druhý kámen si turista z Ráječka prohlédl kousek za obcí u silnice ve směru na Jihlavu. „Kámen byl trošku zašitý za hromadou navážky. Ale nakonec jsme ho našli. Prý se jedná o nejstarší křížový kámen na Moravě," dodal Přibyl.

Kniha Kamenné kříže Čech a Moravy ho popisuje jako mohutnou žulovou desku s drobným pozitivním reliéfem klínového kříže, patrně nejstarší na Moravě. „Datovaná rokem 1484. Levý okraj čelní plochy lemuje nečitelný gotický nápis," stojí v knize.

O několik stovek metrů dál pak stojí další kamenný kříž. „Byla to obdélníková kamenná deska s vyrytým tlapatým křížem s několikařádkovým textem v gotické minuskuli. Na kůlu kříže je meč hrotem vzhůru," řekl Přibyl. Překlad nápisu zní Jan, Pavla Lídla syn. Bůh mu buď milostiv. Roku 1700.

Zdroj: Kamenné kříže Čech a Moravy, www.boretice.cz