Obecně se za kulturu považuje vzdělanost, umění, různé schopnosti a dovednosti ve spojení s kladnými charakterovými vlastnostmi. Kultura tak vyjadřuje orientaci lidské činnosti a myšlení (chování a jednání) na pozitivní hodnoty. Začala být chápána jako oblast společenského života, kde se především realizuje a projevuje „zlidšťování" člověka v jeho způsobech vědění, myšlení, cítění a chování.

V novém seriálu vám Blanenský deník Rovnost představí osobnosti města Blanska z oblasti divadla, filmu, hudby, literatury, tance, výtvarného a ostatních druhů umění, které obdržely Cenu města Blanska za kulturu od počátku jejího udělování. Texty budou zpracovány z medailonů oceněných, které jsou vydávány při udělování Ceny města Blanska za kulturu v jednotlivých letech formou katalogu.

Iniciátorem udělování ceny byl Karel Kupa a jejich předávání se doposud uskutečnilo v letech 1993, 1996, 2000, 2003, 2006, 2009 a 2012. Nositeli se mohou stát jednotlivci nebo skupiny, jejichž profesionální i amatérská práce je mimořádně úspěšná v široké oblasti kultury nebo vzdělávání, a tím je zároveň prospěšná městu a jeho občanům. Návrh na ocenění jednotlivců či kolektivů mohou ve vypsaném termínu podávat organizace i občané. Konečný výběr provádí komise, jmenovaná radou města Blanska. Cenu tvoří titul, symbolická plastika a finanční odměna.

Litinová socha Dívka s vázou, která sloužila jako předloha, pochází z 19. století z období romantismu a stojí například na nádvoří blanenského zámku.

Autorem skleněných plastik předávaných laureátům v letech 1993, 1996, 2000 a 2003 byl výtvarník Valér Kováč. Od roku 2006 mají v držení laureáti nové bronzové plastiky, pro které se vžilo pojmenování blanenská Venuše. Socha v původní velikosti, která posloužila jako předloha pro výrobu asi pětadvaceticen­timetrového sádrového modelu od akademického sochaře Lubomíra Hluštíka, stojí například na nádvoří blanenského zámku. Litinová socha Dívka s vázou pochází z 19. století z období romantismu.

Soška, kterou blanenští předávají oceněným kulturním osobnostem, je vyrobena z bronzu na podstavci, jenž navrhl František Stöhr. Je vylehčená antickou patinou. Dvanáct kusů plastik pro tuto příležitost dle návrhu výtvarnice Irmy Charvátové vyrobila umělecká slévárna DSB Euro. Udělují se tři ceny, a tak nové sošky vystačí až do roku 2015.

Cena města Blanska za kulturu se laureátům předává na slavnostním večeru, který se koná pod záštitou města Blanska a Kulturního střediska města Blanska.

„Každé století má oplodňující blouznivce a hledače, porodí i svoje šašky a kejklíře. Jedni odvážně vplouvají do ponorných řek duševního vesmíru, aby přinesli hlas nově viděných světů. Každý na těchto výpravách riskuje i platí.

Kde se svět ještě dnes vysmívá umění, okázale zívá nebo vulgárně píská a pokřikuje, tam postůjme. Možná raší nový květ." Jiří Pilka, Doteky hudby

PAVEL SVOBODA