Také město Blansko žádá 22. prosince 1913 o udělení koncese k provozování kinematografických představení v sále hotelu Františka Placáka v Blansku č. p. 40 (později hotel Ježek, dnes restaurace Punkva Blansko, Rožmitálova ulice). O koncesi také požádalo Družstvo pro stavbu tělocvičny a pro tělovýchovnou jednotu Sokol v Blansku, spolek Dělnický dům v Blansku a společnost Katolického domu v Blansku.

Město svoji žádost o přidělení koncese odůvodňuje: „Jelikož udělením koncese jedné z uvedených žádajících stran vznikla by ve zdejším městě nevraživost na stranu druhou, podává obec, která slučuje v sobě všechny strany, sama žádost za udělení této koncese." Blansko však licenci na provozování kina nedostalo. Začala totiž první světová válka.

Po skončení války požádala v roce 1920 o udělení kinematografické licence v Blansku slečna Marie Vašíčková z Brna. Městská rada nedoporučuje žádost jmenované kladně vyřídit, protože o udělení kinolicence požádala zdejší družina československých invalidů. Licence byla skutečně udělena Místní družině československých válečných invalidů v Blansku. Předmětem se stalo provozování živnosti kinematografické v Blansku s kmenovým kapitálem dvacet tisíc korun.

Název firmy byl Bio válečných invalidů pro Blansko a okolí, společnost s ručeným omezením. Firma dostala povolení k postavení budovy v Korunní ulici (nyní Hybešově ulici v Blansku).

Presto že je to neuvěřitelné, podle plánu mistra zednického Maximiliána Piláta z Brna postavili členové společnosti převážně vlastníma rukama první budovu stálého blanenského biografu. Stavba kina stála tři sta devadesát čtyři tisíc korun. Kino mělo v přízemí čtyřiasedmdesát sedadel na první pořadí, čtyřiaosmdesát na druhé pořadí a sto šestasedmdesát sedadel na třetí pořadí. Dvacet sedadel bylo v lóžích a devětaosmdesát sedadel bylo na galeriích.

Blanenské kino loni oslavilo devadesát let od založení. Kino v Blansku postavili členové spolku Bio invalidů v roce 1921. První představení, které tam diváci zhlédli, byl němý film Atlantis o zkáze Titanicu.

Poprvé se v blanenském kině slavnostně promítalo 28. října 1921. Hrál se dánský němý film Atlantis, ve kterém režisér Augustus Blom zrekonstruoval podle německého spisovatele Gerharda Haupmanna zkázu parníku Titanic. V blanenském biu se hrálo nejprve třikrát týdně, v neděli vždy po třech představeních a počet promítacích dnů se postupně rozšiřoval až na šest. Jediným volným dnem byl čtvrtek. Vstupenky se prodávaly od jedné do čtyř korun.

Dovolím si tento článek uzavřít slovy dlouholetého vedoucího kina pana Jiřího Šustala: „Večer, když se uzavře opona před bílým plátnem, utichne hukot promítacích přístrojů, odejde poslední divák, procházím se tímto kouzelným prostředím, které každého dne připravuje malým i velkým radost i napětí, někdy i slzu. Ale v každém případě pěkný požitek z filmového umění". A tento požitek v moderní formě poskytuje blanenské kino dodnes.

Literatura: Zpravodaj města Blanska, 65 let stálého biografu v Blansku; Pavel Košťál, Lenka Likavčanová, Blahomil Grunda, Jana Brychtová: Blansko v letech 1945 – 1990

Příště: Dělnický dům Blansko, busta Josefa Hybeše, Ježkův tovární vodojem

Co možná nevíte

- v roce 1927 k samotnému sálu kina byla podle plánů stavitele Mikuláše Matuly z Blanska přistavena nákladem 281 tisíc korun další provozní místnost

- v roce 1931 se v Blansku začal promítat zvukový filmv roce 1943 byl představenstvem Bia invalidů předložen velkolepý návrh projektu akademického architekta Bohuslava Fuchse z Brna na nové kino, staré kino mělo být zbouráno a na jeho místě mělo být postaveno kino nové se 771 sedadly v přízemí a 305 sedadly na galeriích, k uskutečnění toho projektu však nedošlo

- v roce 1957 došlo k další přestavbě a to k převedení provozu na promítání širokoúhlého filmu

- v roce 1963 byl dokončen magnetický záznam (plastický zvuk) čímž se blanenské kino přiblížilo k nejlepší kinematografické technice v ČSSR

- v letech 1967 – 1968 bylo provedena adaptace kina na 70 mm film. Autorem přestavby byl architekt Karel Dřevo, zahájení provozu 70 mm kina začalo 8. listopadu 1968 filmem Černý tulipán

- v roce 1980 byla pro Blansko přidělena zimní část Filmového festivalu pracujících, tento rok znamenal také zrod Filmového klubu v Blansku

- v roce 2011 (u příležitosti 90. výročí od založení blanenského biografu) byla provedena digitalizace kina a nákup technologie pro promítání v 3D

„Stříbrné plátno se v Blansku 28. října 1921 rozzářilo stejně přitažlivě, jako čtverec bílé látky napnutý na stěně Indického salónku v Grand-Café uprostřed kruté zimy roku 1895 na pařížském bulváru Kapucínů, kdy byl kinematograf vynalezen."

Zpravodaj města Blanska, 65 let stálého biografu v Blansku

PAVEL SVOBODA