V současné době, plné neustálého shonu a stresu, představuje hledání rovnováhy mezi prací a rodinným životem jednu z největších výzev. Jak můžeme skloubit naše profesní ambice s potřebami a požadavky našich rodin? Jaké jsou nejlepší strategie pro dosažení této rovnováhy? Tento článek nabízí hlubší pohled na tuto problematiku a přináší řadu užitečných tipů, které mohou pomoci najít správnou rovnováhu.

Technologický pokrok, především v oblasti digitálních komunikačních nástrojů a aplikací pro správu času, hraje klíčovou roli ve snaze rodičů o udržení rovnováhy mezi prací a rodinným životem. Alena Procházková, podnikatelka a matka tří dětí, používá technologie k lepší organizaci a plánování: „Díky aplikacím mohu efektivně sladit pracovní schůzky a rodinné aktivity.“ Avšak, je důležité pamatovat na to, že nadměrné spoléhání na technologii může vést k neustálé dostupnosti a zvýšenému pracovnímu tlaku, což může být kontraproduktivní.

Pět tipů, díky kterým dosáhnete harmonie a rovnováhy:

| Video: Youtube

Stanovení priorit a hranic

Stanovení priorit a jasných hranic mezi pracovním a osobním životem je zásadní. Martina Křížová, psycholožka, zdůrazňuje: „Naučit se říkat 'ne' nadměrným pracovním požadavkům je klíčové pro udržení zdravé rovnováhy.“ Mnoho rodičů se cítí rozpolcených mezi touhou být dokonalým zaměstnancem a ideálním rodičem, což vyžaduje schopnost vyvážit tyto role a udržet si čas pro sebe a své blízké.

Výzvy a překážky

Hledání rovnováhy mezi pracovním a rodinným životem není jednoduché a přináší s sebou mnoho výzev, jako jsou náročné pracovní požadavky, nedostatečná podpora od zaměstnavatelů, a také společenské tlaky a očekávání. Tyto faktory vyžadují nejen individuální změny v přístupu, ale také širší společenské a strukturální změny. Je třeba přehodnotit, co společnost považuje za "úspěch", a posunout se k podpoře zdravější pracovní kultury, která respektuje rovnováhu mezi pracovním a osobním životem.

Výzvy moderní doby

V dnešní době, kdy technologie umožňuje neustálé propojení, je těžké odpojit se od práce. Tento neustálý tlak může vést k vyčerpání a stresu. Je důležité si uvědomit, že i když práce je důležitá, rodina a osobní život by neměly být opomíjeny. Výzkumy ukazují, že lidé, kteří dokážou efektivně oddělit pracovní a soukromý život, jsou často šťastnější, zdravější a mají lepší vztahy.

Překonání těchto výzev vyžaduje aktivní úsilí. Důležité je také zvážit, jaké změny mohou být provedeny na pracovišti, aby podpořily lepší rovnováhu. To zahrnuje podporu flexibilních pracovních režimů, poskytování zdravotních a wellness programů a vytváření kultury, kde je respektována potřeba rovnováhy mezi prací a soukromým životem.

Digitální zařízení a sociální sítě nás neustále lákají svými upozorněními a notifikacemi. Snadno v nás tak mohou vyvolat neodbytný pocit, že musíme být v permanentní pohotovosti. Naši mysl nepřetržitě zaplavují toky dat. Události vnějšího světa nabírají na čím dál tím rychlejším tempu.

Udržujte sociální kontakty

To, kam věnujeme svou energii, to posilujeme a kultivujeme. Sociální vztahy jsou základem šťastného života. Nenechávejte přátelství a rodinné vztahy stranou, protože práce si žádá vaši pozornost. Připomeňte si, že příležitostné setkání s přáteli může neuvěřitelně obnovit vaši energii.

close Udržujte sociální kontakty. info Zdroj: Štěpán Novotný zoom_in Udržujte sociální kontakty.

Pravidelně cvičte a relaxujte

Vyberte si fyzickou aktivitu, která vám přináší radost a začněte ji pravidelně provozovat. Může se jednat například o cvičení ve fitness centru, běh, jízdu na kole nebo třeba plavání, které velmi ocení i vaše záda. Snažte se cvičit minimálně 30 minut denně, pokud je to možné. Nezapomeňte také na odpočinek. Zkuste si dopřát jednou měsíčně masáž celého těla. 

„Masáž je nejstarší formou terapie, jež působí na tělo i mysl jedince a dodává mu životní energii. Tímto účinným terapeutickým nástrojem uvolňujeme svalové napětí a svalové bolesti. Masáž také posiluje imunitu, minimalizuje únavu, podrážděnost a stres. Stimuluje krevní a mízní oběh, trávení, tělesné funkce a zvyšuje prokrvení celého těla. Pokožka se prokrvuje, ionizuje a harmonizuje a z těla jsou odplavovány škodlivé látky,“ vysvětluje fyzioterapeutka Blanka Brandýská.

Podpora ze strany zaměstnavatelů

Zaměstnavatelé hrají klíčovou roli v podpoře rovnováhy mezi prací a rodinným životem. Firmy, které nabízejí flexibilní pracovní hodiny, možnost práce z domova nebo podporu v oblasti péče o děti, mohou vytvářet zdravější pracovní prostředí pro rodiče. Je nezbytné, aby se podniky zaměřily na podporu rovnováhy mezi prací a životem jako na základní aspekt podnikové kultury.

Téměř každá druhá žena, která pečuje o malé děti a přála by si pracovat, nemůže.

Na trhu je nedostatek zaměstnanců, ale zaměstnavatelé zároveň netouží a ani nevytváří vhodné podmínky pro maminky na mateřské. V České republice téměř polovina žen na mateřské nebo rodičovské dovolené, které projevily zájem, aktuálně nepracuje. Vyplývá to z průzkumu Mumdoo a poradensko-technologické společnosti Deloitte, který mířil zejména na ženy, které mají zájem o návrat do práce.

Kristýna Cejnarová a Lucie Bášová z Mumdoo propojují matky na mateřské s firmami, které potřebují externí spolupráci na různých projektech.

„Ačkoli je na trhu akutní nedostatek kvalifikované pracovní síly, kdy máme rekordně nízkou nezaměstnanost a dle statistik Úřadu práce je více volných pracovních míst než je uchazečů, tak si mnozí zaměstnavatelné nijak koncepčně nevšímají početné skupiny rodičů na rodičovské, které mají ve svých řadách. A že si firmy neuvědomují velké ekonomické i reputační dopady toho, když „své“ rodiče nechávají bez pozornosti po celou dobu rodičovské. Oni se pak mají třeba obavu vrátit / nemohou se vrátit na plný úvazek a firmu to stojí další statisíce korun na hledání a zaškolení nového člověka. Z reportu vyplývá, že jednoznačně největší motivací pro rodiče, aby pracovali již při rodičovské, je právě udržení psychické pohody a seberealizace, což jednoznačně souvisí s okřídleným „šťastná matka – šťastné dítě“,“ uvádí Lucie Bášová.

Osobní pohled

Z osobního hlediska je důležité si uvědomit, že rovnováha práce a rodinného života není statický cíl, ale neustálý proces. Je to o vyvážení různých aspektů života, což vyžaduje pružnost a přizpůsobivost. Každý rodič by měl být veden k nalezení vlastního způsobu, jak tuto rovnováhu dosáhnout, což často znamená přijmout kompromisy a být otevřený změnám.

Rovnováha mezi prací a rodinným životem je složitý a individuální proces. Každý rodič se musí snažit najít svůj vlastní způsob, jak tuto rovnováhu dosáhnout. Je důležité si uvědomit, že i když úplná rovnováha může být někdy nedosažitelná, usilování o ni může vést k plnějšímu a spokojenějšímu životu.

close Nezapomeňte do svého režimu zahrnout pravidelný pohyb. I obyčejná procházka vás nabije pozitivní energií. info Zdroj: Deník / Pavla Novotná zoom_in Nezapomeňte do svého režimu zahrnout pravidelný pohyb. I obyčejná procházka vás nabije pozitivní energií.

Praktické tipy pro balanc
Stanovte si hranice:
Je důležité mít jasné hranice mezi pracovním a osobním životem. To může zahrnovat vypnutí pracovního telefonu nebo emailu po určité hodině.
Flexibilní pracovní doba: Pokud je to možné, vyhledejte možnosti flexibilní pracovní doby nebo práce z domova, což může pomoci lépe sladit pracovní a rodinné povinnosti.
Kvalitní čas s rodinou: Vyhraďte si pravidelný čas strávený pouze s rodinou, bez rušení pracovními záležitostmi.
Sebepéče: Nezapomínejte na sebe. Udržování vlastního zdraví a pohody je klíčové pro schopnost pečovat o ostatní.
Delegace a sdílení povinností: V rodině i v práci je důležité umět delegovat úkoly a sdílet povinnosti. Zásadní je komunikace s partnerem a dětmi. Diskutujte doma o plánech a potřebách, vzájemně se podporujte. Také si vyhraňte čas, kdy se věnujete pouze sobě navzájem bez rušení, jako jsou vypnuté mobilní telefony. A samozřejmě udržujte svoje zdraví a pohodu, aby vám nechyběla energie pro rodinu.