Jeskynní systém Výpustek byl před staletími považován za nejdelší jeskyni na Moravě. Pohnutá historie podstatnou část jeskynních prostor nevratně poznamenala. Přesto některé rozsáhlé části zůstaly v původním přírodním stavu, které zatím nejsou přístupné veřejnosti. Jedná se o Spodní patra, Salmův Výpustek nebo úsek zvaný Prostřílené místo – Nízká chodba, který vytváří v půdorysu jeskyně pomyslnou podkovu. Ta se ve dvou místech napojuje na tunelovou chodbu, ve které je dnes protiatomový kryt.

Nízká chodba má bohatou a zachovalou krápníkovou výzdobu, vybíhá z ní propast č. 4 a také několik náznaků odboček. Asi 30 metrů za vstupem do této části nachází se tzv. Prostřílené místo. Je to úsek chodby, který byl uměle rozšířen na začátku 19. století pro lepší přístup do Nízké chodby. Právě za Prostříleným místem pravděpodobně Bulla a Hoppe objevili pokračování, onu Vysokou chodbu s bohatou krápníkovou výzdobou.

Při pozdějších speleologických pracích však nikdo v průzkumu nepokračoval a co je ještě zajímavější, neexistuje žádná zpráva, že ji někdo další navštívil. Dnes lze jen sotva tušit náznaky, kde by Vysoká chodba mohla být. Ani stopy po pracných výkopech Bully a Hoppeho nelze s přesností zjistit. Chodba se propadla v zamlženém stínu minulosti a badatelé si lámou hlavu nad tím, kde zahájit průkop a jaký význam vlastně Vysoká chodba má v návaznosti na komplikovaný systém Výpustku.

Je určitá pravděpodobnost, že Vysoká chodba by mohla souviset se spodními patry Drátenické jeskyně, která se nachází přibližně v předpokládaném směru chodby. Nebo lze očekávat dosud netušný přítok z Babické plošiny? V každém případě je Vysoká chodba pravděpodobně klíčem k dalšímu neznámému pokračování.

Zdá se, že jeskyně Výpustek skrývá ještě mnoho tajestvím opředených otazníků. Při průstupu Nízkou chodbou dýchá z prostor dávná atmosféra. Takto podobně musely vypadat i ostatní části Výpustku, kde jsou dnes sestřílené stěny a přpážky a dno je zalito mocnou vrstvou betonu.

V Moravském krasu existuje mnoho další míst, kde lze tušit další neznámá pokračování. Mnohdy jsou to jeskyně známé odnepaměti. Zatímco kolem opocených portálů proudí stovky turistů, jeskyňáři všemi možnými prostředky pátrají v koncových partiích podzemí. Každý metr nových prostor je pro ně cenným přínosem. Výsledky jejich průzkumů přinášejí mnohdy překvapivé poznatky o vzniku a původu zkoumané jeskyně. O jedné takové bude další díl seriálu.

Petr Zajíček