VYBRAT REGION
Zavřít mapu

V rádiu řekli: V komíně je tma. A partyzáni měli zbraně

Blanensko - Benešov/ Rodák z Benešova–Pavlova Rostislav Kuda vzpomína na hrůzy druhé světové války na Benešovsku

25.6.2008
SDÍLEJ:

V okolí Benešova operovaly tři skupiny partyzánů. Juraj, Generál Svoboda a Delta II.Foto: archiv

Hrůzy druhé světové války se zapsaly do povědomí mnoha lidem. Jedním z nich je i Rostislav Kuda. Penzista, který je v Benešově–Pavlově jedním z posledních pamětníků pohnutých válečných časů. „Chleba se doma tehdy na konci války pekl jednou, maximálně dvakrát za čtrnáct dnů. Najednou ho moji rodiče pekli každý den v množství, kterému jsem se podivoval. Zjistil jsem, že ho tatínek nosí někam za náš dům, do lesa. Partyzánům,“ vzpomíná Rostislav Kuda, který se v rukopisech po bývalém starostovi Benešova, Václavu Richtrovi, vrací k partyzánskému odboji na Benešovsku.


Proti okupantům nebojovali za druhé světové války pouze vojáci, ale i prostí lidé. Kdo byl na Benešově významnou postavou protifašistického odboje?

Tímto člověkem byl bezesporu benešovský rodák a tehdejší starosta obce Václav Richtr. Obec vedl od počátku třicátých let. Vlastenec tělem i duší. Roky okupace těžce nesl. Na podzim roku 1941 přišel na četnickou stanici ve Žďárné jako velitel schopný a neohrožený chlap. František Potocký. V obcích svého obvodu si získával přátele pro odboj proti okupantům a jedním z nich se záhy stal i náš starosta Richtr.


Být v té době starostou musel být těžké.

Ano. Měl být poslušný Říši. Jenže jako Čech zároveň jednoznačně cítil jako občanskou povinnost podporu odboje.


To byla chůze po hodně tenkém ledě.
Richtr byl výtečný diplomat, ale přitom velmi riskoval. Zachránil mnoho lidí od zatčení, vystěhování. Aktivně spolupracoval s partyzány. Dával jim potravinové lístky, tabačenky, poukázky na boty. Celkem čtyřikrát byl dokonce osobně se zbraní v ruce v akci. Znal dorozumívací hesla jednotlivých odbojových skupin. On byl klíčovou osobou v posledních dnech války, kdy se svým vyjednavačským umem velkou měrou zasloužil o to, že Benešov nelehl popelem. Především z jeho rukopisných výpovědí mám informace o benešovském odboji jako celku.


Zmínil jste partyzány. Které skupiny v okolí Benešova operovaly?

První partyzánské buňky se v okolí Benešova objevily koncem roku 1943. Byli to ruští parašutiské, kteří našli úkryt u pavlovského občana Karla Slezáka. Postupně se vytvořily tři silné místní partyzánské oddíly. Juraj, jehož velitelem byl Josef Jakeš. Další se jmenoval generál Svoboda. Této skupině velel Josef Henek a komisařem byl František Šípek z Olešnice. Významným oddílem pak byla Delta II (neboli Rada 3) s velitelem poručíkem Římanem. Komisařem byl již zmíněný František Potocký.


Po Václavu Richtrovi další z odbojářů …
V lednu 1944 přišel do Žďárné lesní správce Augustin Říman. Veliteli četnické stanice Potockému to bylo podezřelé, neboť už jeden lesní správce ve Žďárné byl. Po vzájemné konfrontaci nabyl Říman k Potockému důvěry a doznal se mu, že jeho úloha v regionu je organizovat odboj proti okupantům. Dále Potockému sdělil, že v regionu shodí spojenci letadly zásilky zbraní, střeliva a třaskavin pro místní partyzány.


Pro místní odboj dost důležitá věc.
Ano, v podstatě počátky partyzánské skupiny Delta II. Potocký uvědomil starostu Benešova Richtra a společně získali Římanovi do skupiny další spolehlivé vlastence. Tito pak společně předem připravili v lesích u Žďárné úkryty na očekávaný materiál.


Podobné shozy odbojářského „zboží“ se dost často šifrovaly pomocí hesel v rozhlasových relacích.
Hesla pro shozy zbraní zněla předem z rádia. Byla například „Eliška se vzdala“, „Lichva kvete za války“, „Okno je pootevřeno do pokoje“, „V komíně je tma“ a „Tělo lékaře“. První výsadek zbraní se měl uskutečnit 2. dubna 1945. Jenže to neklaplo. Nefungovala světelná baterie a letoun se musel vrátit na svou základnu. Nicméně 16. a 24. dubna se již vše podařilo a na padácích v pořádku přistálo v lesích mezi Žďárnou a Ludíkovem celkem 6 tun zbraní a střeliva.


V členitém lesním terénu to musela být pořádná fuška, všechen shozený materiál najít a posbírat. Navíc potmě.

Úklid zbraní byl dramatický. Hodně padáků uvízlo na stromech a bylo zdlouhavé a pracné je sundávat. Šlo o čas, vše se muselo uklidit do svítání. Zbraně se schovaly do připravených bunkrů v houštinách a postupně se nenápadně rozvážely partyzánským jednotkám. Do Protivanova, Žďárné, Suchého, Velenova, Benešova, Ludíkova, Valchova a Němčic.


Co ještě skupina Delta II měla na starosti?

Do konce války se tento partyzánský oddíl mnohokrát pustil do záškodnických akcí.


Další významnou postavou protifašistického odboje na Benešovsku byl Josef Opálka. Ten se bohužel konce války nedožil. Nacisté ho popravili. Co tomu předcházelo?
V listopadu 1944 přišli k Josefu Opálkovi v Benešově dva sovětští partyzáni, kteří žádali o nocleh. Opálka a jeho švagr Cyril Valenta se o partyzány postarali. Vykopali pro ně v bývalém chlévě bunkr, ve kterém se postupně vystřídalo ještě dalších jednadvacet sovětských i českých partyzánů.
Podobný přechodný úkryt měli partyzáni také ve Velenově u Josefa Krejčíře. V únoru 1945 se do tamní skupiny vloudil konfident a velenovskou skrýš vyzradil gestapu. To dům Krejčířových přepadlo se psem zrovna v době, kdy v úkrytu přebývali dva sovětští a jeden český partyzán. Boj byl krátký a nerovný. Oba Sověti se v bezvýchodné situaci zastřelili, český partyzán Karel se ukryl v těsném domovním komínu. Bohužel Němci poručili hospodyni, aby zatopila a připravila jim míchaná vejce, jejichž plnou slaměnku uviděli v kuchyni. V komíně skrytý odbojář se začal dusit, jeho úkryt byl vyzrazen a gestapo odvezlo k výslechům do Brna kromě něho i velenovského starostu a manžele Krejčířovy. Při výsleších Karel vyzradil, že oblečení a obuv jim obstarával Cyril z Benešova. Gestapo, větříc stopu, obratem přijelo do Benešova a nejdříve se starosty Richtra dotazovalo na Cyrila. Starosta Richtr stačil Valentu varovat. Valentův švagr Josef Opálka, válečný invalida, se obětoval a vzal vše na sebe. Valenta se svojí manželkou uprchli do Jabloňan a zachránili se.


Opálka za svůj hrdinský čin zaplatil životem.
Gestapáci se soustředili na jeho dům, kde vykonali prohlídky. Opálku odvlekli do Letovic počátkem března 1945. O odboji věděl mnoho a v mnohých rodinách s hrůzou očekávali, co bude následovat, promluví-li zajatec Opálka. Ten ale mlčel a nikoho neprozradil. Josef Opálka byl popraven v Letovicích 28. dubna 1945. Jeho tělo bylo mučením a bitím zohaveno. Po válce ho našli ve společném hrobě s německým vojákem, pravděpodobně zběhem. K jeho identifikaci pomohla skutečnost, že měl jako invalida těžké zranění nohy.


Samotný Benešov měl být v závěru války vypálen, že?

Skupina Delta II přepadla 4. května brzy ráno na silnici Suchý – Benešov čtyřčlennou německou hlídku. Fašisté kladli odpor a podařilo se jim uprchnout ke své jednotce v Okrouhlé. Téhož dne ještě před polednem přijelo na náves do Benešova nákladní auto plné vojáků. Každého chodce zajali. Kdo před nimi utíkal, po tom stříleli. Jejich vzteklý velitel poslal pro starostu Richtra. Když přišel, esesák mu sdělil: „Pane starosto, jsem stoprocentně přesvědčen, že ve vašem středu jsou partyzáni. Proto nařizuji v Benešově-Pavlově stanné právo. Do čtyř hodin odpoledne musí být veškeré zbraně odevzdány. Jinak vesnici vypálíme a každého desátého občana ve věku od osmnácti do šedesáti let zastřelíme. Richtr mu odpověděl, že na žďárenskou četnickou stanici už dříve hlásil pohyb neznámých živlů, pravděpodobně partyzánů, kolem zdejší obce. Při tomto vyjednávání přivedli němečtí vojáci, kteří mezi tím Benešov obklíčili, tři německé dezertéry, kteří se doznali, že byli čtyři. Ten čtvrtý, převlečen do civilu od místního občana, se již od nich oddělil. Velitel SS se po tomto sdělení ještě více rozzuřil a nechal se zavést na místo, kde došlo k oddělení tří uniformovaných německých zběhů od čtvrtého, který byl již převlečen do civilu. Němci se poté stáhli zpět na Okrouhlou, aby se v 16 hodin po zuby odzbrojení vrátili, připraveni k hrůznému činu.


Nestalo se tak. Proč?

Kapitán SS se svojí stráží přišli ke starostovi Richtrovi a požadovali předání zbraní a vyzrazení jména člověka, který německému zběhovi poskytl civilní šaty. Richtr všechno popřel a prosil esesáka, aby mu povolil udělat schůzi v sokolovně s občany. Povolení mít musel, protože v obci platilo stanné právo a v něm bylo jakékoli shromažďování zakázáno. Kapitán SS nakonec souhlasil a určil lhůtu k ukončení vyjednávání na druhý den, 5. května do sedmé hodiny ranní. Jednání s občany se zúčastnil i farář Zavadil a jeho výsledkem bylo, že Benešovští partyzány nevyzradí. Při odchodu ze schůze se Richtrovi doznal jeho vyděšený bratr Metoděj, že to byl on, kdo dal Němcovi civil s dotazem, co má teď dělat? Václav Richtr mu poradil: „Seber svoji rodinu a uteč! Když ti rozbijí nebo vypálí domek, ten se dá opravit, ale lidský život se nahradit nedá. Já děti nemám, já se obětuji.“

Pro samotného Richtra to musela být noc plná hrůzy.
Nejen pro něj. Celou obec sevřela panická hrůza. Někteří lidé utekli, ti co zbyli, se v kostele modlili s farářem Zavadilem. Druhého dne přesně v sedm hodin ráno dorazili opět po zuby ozbrojení fašisté. Starosta Richtr poslal manželku pro pana faráře Zavadila, který uměl bezvadně německy, aby diskuse byla přesně tlumočena. Starosta předal esesákovi jeden zásobník do samopalu, který byl nalezen na silnici a hlásil mu: „Pane kapitáne, ten člověk, který daroval oblek německému vojínovi, se přihlásil. Když ho váš německý vojín prosil o nějaký starší oblek a že už neviděl rok svoji rodinu, tu se ozvalo jeho dobré české srdce a jeho přání vyhověl, aniž by si byl vědom nějakých následků.“ Němec starostu vyzval, aby ho zavedl k domku, kde ten člověk bydlel. Dům byl uzamčen a esesák se zeptal starosty: „Proč?“ „Asi ze strachu někam se svojí rodinou odešel“, odpověděl mu Richtr. Pak kapitán SS poručil, že chce jít do školy, jakoby vytušil, že i zde je nějaké hnízdo partyzánského odporu. Ta byla otevřená, ale byt pana ředitele zamčený, pouze na dvorku se pásla housata.. „Kde je ředitel?“ vyštěkl esesman. Richtr mu odpověděl, že ředitel chodí ráno se svojí ženou na kopřivy – pro ta housátka, na která Němcovi při tom ukazoval. Skupina se nato s nepořízenou vrátila na obec a kapitán vyřkl ortel: „Pane starosto. Přesvědčil jsem se o vaší pravdomluvnosti a nevině. Proto rozkaz ze včerejšího dne odvolávám. Vaším šlechetným jednáním jste zachránil situaci“, načež zavelel jednotce k odjezdu.


Co je pravdy na zvěstech, že v horním pavlovském rybníku je z války vojenská munice?
Ustupující Němci tam naházeli velké množství munice. Můj otec, který byl příležitostným pomocníkem u německého správce Jakobiho v Pavlovském dvoře, byl toho svědkem. Později, po kapitulaci Němců, postupovaly přes Pavlov na západ spojenecké maďarské jednotky. Všimly si ryb v rybníce a chtěly si nějaké připravit k jídlu. Udicí se stal v tomto případě granát. Nikdo je bohužel nevaroval, že v rybníku je značné množství munice. Výsledkem byla velká detonace, která dokonce poškodila stavidlo. Myslím ale, že hodně munice i po této explozi zůstalo v bahně rybníka dodnes nepoškozeno. Asi i proto si nikdo do dneška netroufl rybník strojově odbahnit.

Petr Koudelka

25.6.2008 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:

SERVIS

Stavebnictví - Stavebnictví Stavební dělník 15 000 Kč

Dělníci v oblasti výstavby inženýrských děl stavební dělník. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 15000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: !! Krátkodobé zaměstnání !!, Pracoviště: Zámek 4/1, 679 61 Letovice., Stavební práce, pokládka inženýrských sítí. , První kontakt telefonicky v době 7-14 hod na č. 777 292 099 - p. Richtrová.. Pracoviště: K.t.s. - montáže, s.r.o. - místo výkonu práce letovice, Zámek, č.p. 4, 679 61 Letovice. Informace: Šárka Richtrová, +420 777 292 099.

Výroba - Výroba Montážní dělník 15 075 Kč

Montážní dělníci elektronických zařízení výrobní operátor/ka. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 15075 kč, mzda max. 17075 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: Pracoviště: Osvobození 363, Ráječko, 679 02 Rájec-Jestřebí., Vaším úkolem bude: osazování elektronických součástek, kompletace desek plošných spojů s využitím ručních pájecích zařízení, obsluha osazovacích a testovacích zařízení., Co očekáváme od Vás: ochotu pracovat v 12-ti hodinovém směnném režimu, manuální zručnost, dobrý zdravotní stav bez dalších zdravotních omezení, dobrý zrak, znalost pájení a osazování elektronických součástek výhodou. Možno absolvent/ka., Nabízíme: 13. plat, roční bonus dle výkonu, 5 týdnů dovolené, možnost kariérního růstu, příspěvek na závodní stravování, příspěvek na dopravu až 800,- Kč, flexibilní benefity - příspěvek na zdraví, sport, kulturu (nárok po roce zaměstnání), finanční benefity - příspěvěk 2% z měs. mzdy na penzijní připojištění nebo životní pojištění/měsíc (nárok po roce zaměstnání), zákonné příplatky za přesčasové hodiny a zvýhodněné příplatky za noční směny., Základní hrubá měsíční mzda v rozpětí 15.075 - 17.075 Kč. Pracovní doba 37,5 hod týdně., UCHAZEČI O PRÁCI SE MOHOU DOSTAVIT VE VŠEDNÍ DNY MEZI 8.00 - 15.00 hod na recepci pracoviště v Ráječku, Osvobození 363. JE NUTNÉ VZÍT S SEBOU ŽIVOTOPIS.. Pracoviště: Tyco fire & security czech republic s.r.o. - závod ráječko, Osvobození, č.p. 363, 679 02 Rájec-Jestřebí. Informace: Andrea Frauenbergová, +420 516 486 107.

Bankovnictví a finanční služby - Bankovnictví a finanční služby Účetní 26 000 Kč

Hlavní účetní hlavní a mzdová/ý účetní. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 26000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Pracovní poměr na dobu neurčitou. Nástup možný i dle dohody. , Naše firma hledá pracovníka/ci na pozici hlavní účetní vč. vedení mzdového účetnictví. Jedná se o zpracovávání kompletního účetnictví naší firmy (kategorie malá firma). Praxe podmínkou., CV zasílejte na email cpvkunstat@gmail.com. Pracoviště: Centrum průmyslového výzkumu kunštát, s.r.o., Zbraslavecká, č.p. 777, 679 72 Kunštát na Moravě. Informace: Kateřina Holemá, +420 607 915 849.

Výroba - Výroba Nástrojař 26 500 Kč

Nástrojaři Seřizovač v lisovně. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Třísměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 26500 kč, mzda max. 33000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Požadované dovednosti:, - SOU technického zaměří, - praxe na obdobné pozici, - samostatnost, zodpovědnost, ochota učit se novým věcem, Náplní Vaší práce bude:, - manipulace s formou před zahájením výroby a po jejím ukončení, - seřízení formy a nastevní technologických parametrů, - příprava technologie pro lisování plastových dílů, Nabízíme práci ve stabilní prosperující firmě s cílem stále se rozvíjet, zajímavé platové podmínky, osobní benefity, příspěvek na stravování apod., možnost finančního a kvalifikačního růstu, práci v příjemném kolektivu. , Třísměnný provoz. Směny od pondělí do pátku (6-14, 14-22 a 22-6 hod, týden ranní, týden odpolední a týden noční směny)., , V případě zájmu nás kontaktujte: tel.601355595, nebo zasílejte životopisyna email: irena.ruzickova@colorprofi.cz. Pracoviště: Colorprofi, spol. s r.o., Chrudichromská, č.p. 2403, 680 01 Boskovice. Informace: , .


DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Policisté na kolech u rybníka Olšovec v Jedovnicích kontrolovali cyklisty.

Nehody cyklistů: tři čtvrtiny zaviní lidé na kolech. Policisté radili s výbavou

Videosouhrn 17. srpna 2018

Surovec s kočárkem a 17 ukradených kol za měsíc: prohlédněte si videa dne

Věznice má víc místa pro duševně nemocné zločince. Na stavbě se sami podíleli

Brno /VIDEO/ – Muž, který se neustále snaží vytopit si celu, nebo člověk, který už v léčebnách zabil dva spolubydlící. Nejtěžší vrazi a násilníci, jež k činu přiměla psychická nemoc, žijí v detenčním ústavu brněnské Vazební věznice. Od pátku tam pro ně díky rekonstrukci mají o patnáct míst víc.

Nové kamery uvidí i za tmy a dál. V Blansku radnice obměňuje kamerový systém

Blansko – Na dění v ulicích Blanska budou dohlížet kamery s vysokým rozlišením. Radnice přístroje postupně vyměňuje. Letos na podzim plánuje nové kamery usadit na třech místech.

Po havárii dvou aut začalo jedno hořet. Hasili nejen vůz, ale také silnici

Letovice – Po nehodě dvou osobních aut v letovické místní části Chlum, začal jeden vůz kolem půl páté v pátek odpoledne hořet.

Lední medvědice Cora letos opět porodí. Skoro určitě, myslí si chovatel Jasinek

Brno - Lev Lolek je mazel, lvice Kivu ostřejší dáma a jejich děti jsou odrazem rodičů. Lední medvědice Noria je zase pořádné žihadlo. Povahy všech zvířat, o které se denně stará, zná chovatel šelem v brněnské zoo Jaroslav Jasinek do detailu. V zahradě působí již čtvrt století. Na starosti má šelmy, mimo jiné i nyní snad nejpopulárnější zvířata zoo, lví rodinu, která je v Brně přesně rok, či lední medvědy. „Vždy mě to táhlo k šelmám, medvědi a další jsou má srdeční záležitost,“ říká zkušený chovatel v rozhovoru pro Deník Rovnost.

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT