Žili tam Neandertálci již před sto dvaceti tisíci lety. Sedimenty mnoha jeskyní ukrývaly stopy po činnosti člověka v mnoha vývojových etapách.

Ale nejsou to jen artefakty či relikty kostí, které jsou svědky minulosti. I skalní stěny hovoří. Řada nápisů a kreseb svědčí o návštěvách lidí v mnoha jeskyních. Mimo jiné i v Býčí skále. Významná jeskyně Moravského krasu v romantickém údolí Křtinského potoka je známa především odkrytím halštatského pohřebiště. Bylo tam nalezeno mnoho koster, poznamenaných pravděpodobně rituálním obřadem, šperky, nádoby a také bronzová soška býčka, jehož originál je ve vídeňském muzeu.

Nápisy a kresby na stěnách zůstávaly dlouho ve stínu archeologických vykopávek a také významných speleologických objevů, které přinesly přímé propojení s jeskyní Rudické propadání, přičemž vznikl druhý nejdelší jeskynní systém v České republice. Unikátní tunelové chodby a mohutné dómy mají překrásnou krápníkovou výzdobu.

Teprve v nedávné době se nápisy a kresbami na stěnách začal zabývat mezinárodní tým odborníků. Jedním z cílů výzkumu bylo datování vybraných kreseb pomocí radiokativního izotopu uhlíku. Předmětem výzkumu se stala mimo jiné kresba na ploše asi třicet krát čtyřicet centimetrů v jedné z bočních chodbiček podobná nepravidelné mřížce. Datování přineslo překvapivý objev. Stáří kresby je přibližně 5200 let. Pochází tedy z doby, kdy na našem území panovala mladší doba kamenná. Ornament je prezentován jako naše nejstarší jeskynní kresba.

Největším tajemstvím však zůstavá, co vlastně kresba znázorňuje. Je to jen náhodná čmáranice, a nebo abstraktní dekorace? A proč je nakreslena v bezvýznamné síňce mimo hlavní prostory známé odnepaměti? Možná díky tomu, že je na odlehlejším místě, se dobře zachovala. Možná bylo v Býčí skále podobných kreseb stejného původu více, které však byly překryty časem. Na tomto příkladu je krásně vidět, jak nový poznatek s sebou přináší další a další otazníky. Třeba se podaří objevit další kresby, které toto tajemství více poodhalí.

Zůstaňme ještě chvíli v malebném Křtinském údolí. Naproti Býčí skále je charakteristický portál jeskyně Jáchymka, která je známá těžbou fosfátových hlín. Proti proudu potoka je nádherná jeskyně Kostelík, skrz kterou vede turistická cesta. U silnice je prolomený závrt Otevřená skála a mnoho dalších a dalších skalních defilé a jeskyní.

V ostrém zákrutu nedaleko jeskyně Výpustek je opět jeden nápis, tentokrát však na skalní stěně hned u silnice. Čitelný je dobře, zato těsné okolí je opředeno další zajímavostí. Jak mystické místo! Je tu opravdu vstup do dosud netušených prostor? A proč se ho zatím nepodařilo překonat? O tom bude příští díl.

Petr Zajíček