„Chtěli jsme knihu představit v místě, o němž publikace pojednává,“ vysvětlil volbu neobvyklého, avšak atraktivního prostředí Leoš Štefka, vedoucí Správy CHKO Moravský kras, která akci spolupořádala.


Hrad Holštejn byl jedním z největších a nejvýznamějších hradů na Moravě. Vystavěn byl před rokem 1268 Pány erbu dvou beraních rohů.
Rod pánů z Holštejna erbu poloutrojčáří, jemuž se věnuje nově vydaná kniha, převzal hrad kolem roku 1321. Vlastnil jej pak až do husitských válek, kdy jej v roce 1437 poslední dědic rodu Vok V. prodal Hynkovi z Valdštejna, aby mohl zaplatit svoje nemalé dluhy. „Postupem času přestával hrad vyhovovat nárokům šlechty na komfortní bydlení. A už od roku 1531 je uváděn jako opuštěný,“ řekl autor knihy David Papajík.

Knihu napsal, aby napravil často tradovaný omyl. „Mnoho lidí si myslí že páni z Holštejna jsou jen odnoží dnes mnohem známějšího rodu pánů ze Sovince,“ uvedl Papajík. „Není to však pravda, ve své době byli samostatným a významným rodem,“ dodal s tím, že prostřednictvím své knihy chce s rodem i hradem seznámit čtenáře z celé republiky. „Zatím je znám jen v bezprostředním okolí,“ vysvětlil.