Bývalá zdravotní sestra spolu se svým manželem, který je původně lékař, před osmnácti lety založila občanské sdružení. Postupně se Kratochvílovi rozhodli vybudovat centrum pro pomoc lidem se zdravotním postižením.

„Letos oslavíme patnácté výročí, co jsme přestavěli objekt bývalých jeslí v ulici Leoše Janáčka v Blansku na denní stacionář Domov Olga. Ten jsme pojmenovali po zakladatelce Výboru dobré vůle Olze Havlové,“ vzpomíná Jana Kratochvílová s tím, že jejich začátky nebyly jednoduché. „Byli jsme první zařízení podobného typu v republice. Na začátku jsme hledali inspiraci v zahraničí,“ popisuje.

Postupně se občanskému sdružení podařilo získat prostory k rozšíření poskytovaných služeb. Vznikla tak stolařská dílna, keramická dílna, šicí dílna a obchůdek Karitásek. K objektu Domova Olga patří i zahrada, kterou využívají pro pracovní terapii a odpočinek klientů.

Cílem občanského sdružení bylo vybudovat zařízení, kde by se postižení scházeli a mohli dělat užitečné věci. „Snažíme se jim zajistit domácí zázemí, kde by se cítili příjemně. Klienty vychováváme k soběstačnosti, aby jednou byli schopni sami bydlet v chráněných bytech na Klepačově,“ vysvětluje Kratochvílová.
Patnácté výročí provozu Domov Olga oslaví osmého září. Do jeho prostor ten den bude moci nahlédnout každý, kdo bude mít zájem.

Sama ředitelka nevěřila, že zařízení bude fungovat tak dlouho. „Kdybych věděla, s čím se během své práce setkám, raději bych zůstala ve zdravotnictví,“ přiznává. Největší problém podle ní vždy byly, jsou a budou peníze. „Máme vícezdrojové financování a na každou investici musím pracně shánět peníze. Za naše fungování vděčím dlouholetým sponzorům. Velkou podporu mám také v rodině. Pomáhá mi manžel, právní věci zajišťuje syn,“ uzavírá Jana Kratochvílová.

Petra Koutná