Silnice se ve Veselici postupem času stala důležitější než kaplička. Komunikace se bude rozšiřovat a svatostánek v tom brání. A tak místní dumali, co s tím. Rozhodli se kapličku obětovat. Být to o pár desítek let dříve, asi by ti zbožnější museli zamáčknout slzu a chodit za Bohem jinam. Protože už je ale opět doba, kdy svatostánky nejsou jen trpěným zlem, rozhodli se lidé náhradou postavit novou. A dokonce na ni sami přispěli sto padesát tisíc korun.