Ivo Krajíček vyřeže svatostánek a pěšky jej nese šestnáct kilometrů do kapličky ve Valchově. Také vyřezává Boskovickou epopej – v řezbách zachytí pověsti z Boskovicka. I kolo a draka vezl z Letovic až do Brna na trakaři. Ivo Krajíčku, díky za takové nápady.