„Je to krásné místo, ke kterému mám hluboký vztah. Zdejší kraj se mi stal inspirací,“ okomentoval Vystrčil jeden ze svých obrazů, který nese název Boskovická krajina.


Původem slovenský malíř v Boskovicích vystavuje co do techniky malby ucelenou sbírku prací z posledních dvou let. „Jsou to akvarely, některé práce jsem dělal kombinovanou technikou mastného pastelu a akvarelu,“ vysvětlil Vystrčil.


Výstavu maleb slovem uvedl také malířův blízký přítel a kolega Vladimír Růžička. Ten ve zkratce představil profesní život umělce a dokázal také vystihnout charakter Vystrčilovy sbírky. „V této výstavě je patrný vývoj umělce co se týče techniky klasického akvarelu až po kombinované techniky i zpracování námětu. Je neobvyklé, aby v krátké době sedmi let umělec zaznamenal tak rozsáhlý vývoj. U mnohých malířů je tento vývoj celoživotní,“ řekl Růžička.


Vystrčilovy akvarely a kombinované techniky jsou podle něj pojímány netradičně. Jsou v nich zachyceny celé krajiny, detaily a někdy až mikroskopické pohledy na přírodniny. Své místo má ve Vystrčilově díle také abstrakce, či studie lidských tváří.


Kromě malířské praxe je Otakar Vystrčil také dlouholetým pedagogem výtvarného umění. Vyučoval mimo jiné ve Spišské Nové Vsi, v Litovli, nebo na Pedagogickém institutu v Košicích. „Měl jsem velké štěstí, že od ukončení školy jsem mohl učit na základních uměleckých školách. Setkání s dětskou tvorbou je totiž kouzelné. Nebojím se říct, že jedním z mých vzorů se staly právě děti,“ šťastně dvaasedmdesátiletý prozradil autor výstavy. Kromě dětí považuje Vystrčil za svůj vzor také malíře a profesora Eugena Lehotského.


Výstava děl Otakara Vystrčila bude k vidění v Galerii Otakara Kubína do 4. listopadu.