„Museli jsme použít tři vodní proudy a vytvořit čerpací stanoviště u místního hydrantu. I když byl požár do půl hodiny pod kontrolou, jeho úplné uhašení trvalo hodinu. Škodu na zemědělském stroji jsme předběžně vyčíslili na necelých jeden a půl milionu. Při požáru museli kolegové rozorat půdu okolo, protože hořelo i strniště a oheň by se šířil dále," shrnul mluvčí hasičů. Hašení se zúčastnili profesionálové z Blanska a dobrovolné jednotky z Jednovic, Senetářova a Krásenska.

JAKUB JUREK