Porota u Y Softu ocenila zejména výsledky u klíčových indikátorů týkajících se rozvoje zaměstnanců a jejich dlouhodobého růstu. „Naší filozofií je, že práce u nás musí lidi bavit. My k tomu musíme vytvářet vhodné podmínky,“ řekl spoluzakladatel firmy Václav Muchna.

Společnost pomáhá firmám s digitální transformací. Postupuje i do celostátního kola soutěže.