Dohromady si v tomto kraji lokálně prospěšné projekty rozdělí téměř 111 000 Kč. Banka ocenila dva nejúspěšnější uchazeče z tohoto regionu sumou 90 000 Kč. Veřejnost navíc přispěla částkou 20 900 Kč.

„Díky programu ČSOB pomáhá regionům motivujeme veřejnost, aby se aktivně zapojila do podpory a zlepšování kvality života ve svém nejbližším okolí. Opět se podařilo vybrat rekordní částku, tentokrát přesahující 4 miliony Kč, a způsobit tak možná malé, ale velmi důležité změny v českých krajích. Jako banka v nich máme silné zastoupení, i proto nám záleží na tom, aby se v nich všem žilo lépe,” říká Petr Hutla, vrchní ředitel a člen představenstva ČSOB.

Nachodí 6 kilometrů

Diakonie Českobratrské církve evangelické - středisko v Brně s projektem Koloběžky pro pečovatelky získala od veřejnosti 12 900 Kč a banka mu navíc přispěla částkou 50 000 Kč.

ČSOB pomáhá regionům
Program má dvě kola – jarní a podzimní.
Celkem získá finanční dar 60 projektů, čtyři v každém z 15 regionů.
Tři vybírá odborná porota, čtvrtému udělí tzv. divokou kartu veřejnost.
ČSOB přispěje částkou 2 250 000 Kč, veřejnost podle uvážení.
V jarní části banka a veřejnost rozdělí 4 235 111 Kč.
Celkem se přihlásilo 263 projektů.
Nejvíce – 209 000 Kč – získala záchrana kostela u Nových Domků u Rozvadova.
Od začátku programu bylo podpořeno již 350 projektů
Celkem se za 7 let vybralo 38 000 000 Kč.
www.csobpomaharegionum.cz

Terénní pečovatelská služba podporuje setrvání uživatelů, zejména seniorů s demencí či Alzheimerovou chorobou, v jejich přirozeném domácím prostředí. Diakonie poskytuje službu na území města Brna lidem, kteří mají sníženou schopnost zajistit si vlastními silami běžnou péči o sebe a svou domácnost.

Aby se dvanáct terénních pečovatelek dostalo ke svým klientům rychleji a snáze, rozhodla se jim brněnská diakonie pořídit dvě koloběžky na elektrický pohon.

„Děkujeme veřejnosti i bance za jejich podporu a finanční pomoc. Jsme vděčni za každý příspěvek a jsme rádi, že díky programu ČSOB pomáhá regionům budeme moci práci pečovatelkám alespoň trochu ulehčit,” říká Lenka Strnadlová z brněnské Diakonie Českobratrské církve evangelické. Podle Lenky Strnadlové naběhá každá z pečovatelek denně od klienta ke klientovi zhruba šest kilometrů. To není málo. Elektrokoloběžky jim umožní flexibilnější pohyb po městě a rychlejší přesun mezi klienty.

Peníze jdou i na kroužky pro děti

Na druhém místě se umístil spolek Domov pro mne s projektem Zájmové kroužky pro děti. Tomu veřejnost poslala 8 000 Kč a banka přidala dalších 40 000 Kč.

Petr Hutla, vrchní ředitel a člen představenstva ČSOB.
Pomáháme lidem, aby přispívali na dobré věci a měnili své okolí, říká Hutla

Dětem a mladým lidem od šesti do 26 let s mentálním nebo kombinovaným postižením zajistí kroužky možnost kvalitního trávení volného času. Domov pro mne má bohaté zkušenosti s pořádáním klasických a příměstských táborů a ty využívá při přípravě hudebních, poznávacích, výtvarných, pohybových a relaxačních kroužků. Aby zachovali individuální přístup je kapacita omezena na maximálně 8 dětí, o které se vedle lektora starají dobrovolní osobní asistenti. Scházejí se v bezbariérové klubovně.