Přítomnost zakázaných látek prokázaly kontroly Státní zemědělské a potravinářské inspekce a Státní veterinární správy. Celkem ze Včelpa kontroloři odebrali sedmadvacet vzorků a následně více než čtyřicet vzorků od dalších českých včelařů. „Konečné výsledky kontrol budou známy nejdříve koncem listopadu. Předběžné bohužel ukazují, že podobný problém lze očekávat i u dalších šarží," uvedl mluvčí ministerstva zemědělství Hynek Jordán.

Včelpo z prodeje stálo jednu a půl tuny medu. Kdo si jej už koupil a snědl, nemusí se ale bát. „Co zatím víme, tak ve zjištěných vzorcích je stopové množství antibiotik. Požití medu by nemělo znamenat žádné zdravotní riziko," sdělil tajemník Českého svazu včelařů Milan Petrů.

Mluvčí Státní zemědělské a potravinářské inspekce Pavel Kopřiva však zdůraznil, že jakýkoliv výskyt antibiotik v medu je nelegální.

Jedna z otázek nyní je, který z dodavatelů Včelpa do českého medu zamíchal med pocházející z jiných zemí. Například na Ukrajině nebo v Číně totiž včelaři antibiotika používají.

Mezi dodavateli firmy Včelpo však žádný zahraniční nefiguruje. „Med z předmětných výrobních šarží skutečně pochází od českých dodavatelů. Drobných včelařů máme stovky a větších firem, jako jsou farmy a výkupci medu, pak desítky," uvedl ředitel Včelpa Panagiotis Margaritopoulos.

Ten tvrdí, že v budoucnu už nebude možné, aby se do českého medu nějaký cizí dostal. „Přijmeme opatření, která zajistí kontrolu kvality všech dodávaných medů. Budou se uchovávat vzorky z každého dodaného přepravního obalu. Kontrola výstupního produktu bude obsahovat i vyšetření na přítomnost antibiotik, které není zpracovateli medů v České republice rutinně prováděno," stojí v prohlášení Českého svazu včelařů.

Případné další postihy společnosti Včelpo budou následovat poté, až bude jasné, kdo přesně a v jaké míře pochybil. Nová dozorčí rada bude jmenována v lednu.

ANDREA ŠRÁMKOVÁ