Výsledky firmy podle ředitele společnosti Jaromíra Vary v loňském roce negativně ovlivnil především prodej nepotřebného majetku, ztráta z převodu obchodního podílu na Ukrajině, ukončení spolupráce s problematickými odběrateli a vyplacené odstupné zaměstnancům v rámci pokračující restrukturalizace společnosti.

Společnost Lebeco vznikla 1. května 2011 a k 1. červenci 2011 do ní byla převedena kompletní aktivita Metry Blansko jako dodavatele pro nizozemskou společnost Legamaster týkající se výroby prezentačních a popisovacích tabulí.

Metra je ve ztrátě od roku 2008. Její přeměna stále trvá. Musela měnit i výrobní program. Dnes je klíčovým prvkem zakázková strojní výroba. Měřicí přístroje činí méně než třetinu tržeb. Celkem v Metře pracuje včetně sesterské společnosti Lebeco kolem dvou set lidí.