Můžete nastínit, v jakých intervalech budou prohlídky probíhat?

Prohlídky s výkladem budou probíhat v hodinových intervalech, maximální počet návštěvníků na jednu prohlídku je z bezpečnostních důvodů omezen na 25 osob. Každý účastník prohlídky bude před vstupem do technologické části areálu vybaven ochrannými pracovními pomůckami. Kapacita pro návštěvníky je omezená, proto je vstup možný pouze po registraci předem na stránkách: www.cgoy.cz/stolet nebo na tel. čísle 241 049 705 – paní Jana Pleskačová.

Co návštěvníci na dni otevřených dveří uvidí?

Představíme způsob, jakým podzemní zásobník plynu (PZP) funguje a návštěvníci se budou moci seznámit s jeho hlavními částmi, například sondami, technologií pro úpravu plynu, řídícím centrem a podobně. Výklad povedou zkušení zaměstnanci PZP.

Kdy byl podzemní zásobník postaven a která data z jeho historie jsou klíčová?

Podzemní zásobník plynu Uhřice byl budován v roce 2000 a uveden do provozu byl 1. 4. 2001. Jeho počáteční kapacita byla 180 milionu metrů krychlových plynu. Důležitým milníkem v jeho historii bylo připojení sousedního plynového ložiska Uhřice –jih jako nové skladovací struktury, čímž vzrostla kapacita PZP na dnešních 345 milionu metrů krychlových.

Jakou má uhřický zásobník plynu kapacitu, čím je zajímavý a jak je zabezpečen?

Horninové skladovací struktury jsou jurského stáří  a nacházejí se v hloubkách 1700 až 1850 m. Největší devizou tohoto podzemního zásobníku plynu je jeho vysoká flexibilita, to znamená, jak rychle jej lze naplnit a poté vyprázdnit. Bezpečnosti práce a provozu je v naší firmě věnována mimořádná pozornost, a proto zabezpečení všech částí technologie PZP je na nejvyšší evropské úrovni.

Kolik je v zásobníku plynových zásob pro ČR?

Kapacita zásobníku plynu je každý rok vyprodána, to znamená, že se tam v průběhu roku (zejména v létě) skladuje jeho maximální objem. K datu 31. 5. 2019 bylo v zásobníku okolo 75 procent plynu z celkové kapacity.