Ten zásadně změnil nejen systém poskytování péče potřebným a jeho financování, ale také stanovil nové kvalifikační požadavky na zaměstnance sociálních zařízení.

„Od nového roku nemůžeme zaměstnat člověka bez zákonem stanoveného vzdělání,“ objasňuje Iveta Čípková z oddělení sociálních služeb blanenské radnice. V případě, že takový člověk je již zaměstnán, musí do dvou let absolvovat rekvalifikační kurz. Pokud zaměstnanci poskytovatelů sociálních služeb nebudou splňovat tyto nové kvalifikační požadavky, hrozí organizacím i jejich zrušení.

„Všichni poskytovatelé sociálních služeb se museli do konce června registrovat. Jednou z podmínek pro registraci bylo i vzdělání zaměstnanců, nebo popřípadě datum, do kdy si zaměstnanci požadované vzdělání doplní,“ vysvětluje Iveta Čípková a dodává: „Prozatím je nedostatek organizací, které mají akreditaci na vzdělávání.“

Akreditační kurz pořádaný v Blansku má už za sebou kromě Sylvie Škodové i dalších patnáct žen z Blanenska. „Od začátku byl o kurz velký zájem, protože pracovníků v sociálních službách je stále nedostatek,“ uvedl Jan Marek, ředitel blanenského vzdělávacího institutu, který kurz pořádal.

Rekvalifikační kurz přijde asi na patnáct tisíc korun. Čtrnácti nezaměstnaným ženám ho hradil blanenský úřad práce, ostatním pak jejich zaměstnavatel. „Jsem vyučená prodavačka, ale odjakživa mě bavila práce s lidmi. Starám se o svou babičku, tak jsem se chtěla přiučit něco nového. Mým prvotním cílem ovšem bylo najít si zaměstnání,“ vypráví Sylvie Škodová, pro kterou byla údajně největším přínosem kurzu praxe, kterou absolvovala v domově důchodců v Černé Hoře. „Nikdo si nedokáže představit, jak těžké je starat se o nepohyblivé lidi,“ přiznává Sylvie Škodová.

Pod novou úpravu zákona spadají jak státní, tak i nestátní organizace provozující sociální služby a domovy pro seniory. V Blansku mohou lidé využívat různých typů sociálních služeb, od odborného sociálního poradenství, přes nízkoprahové denní centrum až po azylový dům pro matky s dětmi.

S novým zákonem přichází také změna v systému poskytování a čerpání sociálních služeb. „Lidé si mohou požádat o příspěvek na péči a pokud je jim dávka přiznána, sami už rozhodují, jakých sociálních služeb využijí,“ přibližuje Iveta Čípková. Podle ní mají všichni absolventi nově akreditovaných kurzů velkou šanci najít zaměstnání v oboru.

„Mohou být třeba jen vyučení, ale s rekvalifikací mají velkou šanci získat práci v sociálních službách. Je po nich totiž velká poptávka,“ ujišťuje.