Objem uzavřených kontraktů za všechny společnosti holdingu od začátku roku činí 940 milionů korun. Z již podepsaných smluv je největší dodávka pěti uzávěrů pro vodní elektrárnu Kaiserstuhl ve Švýcarsku v hodnotě 105 milionů korun. Smlouvu podnik uzavřel se švýcarskou společností EWO. Druhým kontraktem je generální oprava dvou vertikálních turbín Kaplan pro vodní stupně Betsele a Hällforsen ve Švédsku v hodnotě 98 milionů korun, které provozuje E.ON. Třetím pak generální oprava hlavních částí turbíny pro elektrárnu Zarnowiec v Polsku v hodnotě 50 milionů.